3名でチームを作ってその合計タイム(チップタイム)で順位を競う「チーム部門」は、
9カテゴリー合計253チームが参加して、熱戦が繰り広げられました。
なお、各カテゴリーで3位までに入賞したチームには各メンバーに記念の盾が、
メンバー全員が完走したチームには各メンバーに完走証が授与されます。

※大会翌日の完走証テントで受け取れなかったチームには、日本事務局より2016年1月中旬にチーム代表者のご自宅に配送されます。

《参加チーム数》
男性 女性 男女混合
合計年齢99歳以下部門:14チーム 合計年齢99歳以下部門:19チーム 合計年齢99歳以下部門:21チーム
合計年齢100~149歳部門:17チーム 合計年齢100~149歳部門:21チーム 合計年齢100~149歳部門:63チーム
合計年齢150歳以上部門:25チーム 合計年齢150歳以上部門:18チーム 合計年齢150歳以上部門:55チーム
《男性 合計年齢99歳以下部門チーム成績》
1 11:03:53 Studio 94 (03:41:18)
3:10:08 26193 Nakajima, Yoshihiro
3:48:25 19120 Watanabe, Katsuya
4:05:20 22902 Watanabe, Takumi
2 12:19:23 MINEKO HORIGUCHI(WALK) (04:06:28)
3:21:41 25024 Horiguchi, Shun
4:25:39 24436 Horiguchi, Yu
4:32:03 24434 Horiguchi, Hideki
3 14:54:10 SHAMPARO (04:58:04)
4:33:16 24396 Kuroki, Takeshi
4:47:03 26393 Yasui, Kiyohiro
5:33:51 24151 Hayashi, Shintaro
4 15:25:00 ORETACHI MOAIZOU (05:08:20)
3:52:25 24325 Yamanouhi, Kenta
4:54:50 24975 Watanabe, Futoshi
6:37:45 24944 Tanabe, Tomoki
5 15:27:55 FUJIBOW1 (05:09:19)
4:25:15 24674 Okada, Keita
4:59:45 24671 Hirano, Tomoya
6:02:55 24662 Miyagawa, Yasuma
6 15:29:44 HOKAMOTOS (05:09:55)
4:36:36 23961 Hokamoto, Keisuke
4:41:02 23960 Miura, Hirokazu
6:12:06 23959 Angata, Yoshinori
7 16:02:17 Young Subaru (05:20:46)
4:39:18 23111 Kaneko, Tetsuya
5:18:05 23018 Yoshihashi, Junichi
6:04:54 23120 Matsushima, Tatsuya
8 18:04:21 UE-CHAN (06:01:27)
5:08:40 24526 Goto, Kenta
6:08:45 24525 Igarashi, Hayate
6:46:56 24527 Maekawa, Shintaro
9 18:06:49 FUJIBOW4 (06:02:17)
5:29:04 24661 Ota, Tomoya
5:48:20 24669 Hirano, Ryunosuke
6:49:25 24673 Ra, Kikun
10 18:26:12 TEAM QUALITY (06:08:44)
5:19:32 22398 Tanka, Yoshikazu
6:11:46 22397 Tanaka, Tatsuki
6:54:54 22400 Tanaka, Kanta
11 19:27:48 FUJIBOW5 (06:29:16)
6:12:06 24667 Nakajima, Ryota
6:25:43 24663 Yamazaki, Ryo
6:49:59 24658 Yuasa, Tomonori
12 22:29:44 FUJIBOW2 (07:29:55)
6:26:35 24675 Kubota, Sho
7:37:30 24672 Sano, Kentaro
8:25:39 24668 Takei, Seiji
13 23:30:17 ZEN (07:50:06)
7:50:01 24906 Kaketari, Fuga
7:50:04 24907 Kaketari, Shoma
7:50:12 21167 Kaketari, Hiroyuki
14 26:05:20 FUJIBOW3 (08:41:47)
6:50:00 24666 Chiba, Yusuke
9:33:39 24670 Fukuchi, Yuki
9:41:41 24664 Hirano, Kunihiko
▲このページのトップへ
《男性 合計年齢100~149歳部門チーム成績》
1 10:39:31 TOYOTA FED RUNNERS (03:33:11)
3:30:08 21810 Iwamatsu, Yoshinori
3:32:20 21628 Seki, Akira
3:37:03 21515 Moroi, Daishi
2 11:20:31 Rims’AC maika’i (03:46:51)
3:32:54 19601 Takagi, Hisashi
3:36:24 21543 Kikuchi, Takeshi
4:11:13 17012 Ono, Yuichi
3 12:27:44 MASA WITH BRIGHT MOUNTAIN (04:09:15)
3:23:21 18761 Suwa, Masanori
4:29:11 5470 Kuramasu, Tomoaki
4:35:12 20981 Yamamuro, Eiichi
4 13:28:02 OLD SUBARU (04:29:21)
4:10:16 21132 Mogi, Hironobu
4:30:30 29074 Tanaka, Akira
4:47:16 28308 Otsuka, Yasuhiro
5 13:36:55 sect WATANABE (04:32:19)
3:44:37 24844 Watanabe, Nobuaki
4:52:23 24845 Matsukawa, Naohumi
4:59:55 24846 Yamashita, Daisuke
6 13:45:06 ARCS (04:35:02)
3:47:57 24198 Matsunaga, Yasushi
4:56:13 24160 Okazaki, Toshiyuki
5:00:56 24505 Kodama, Yoshiaki
7 14:38:04 CIRCLE (04:52:42)
4:33:50 24148 Maruyama, Daisuke
4:52:07 21975 Nezu, Yutaro
5:12:07 21625 Maruyama, Hiroyuki
8 14:42:15 MOON-boys (04:54:05)
3:57:13 18527 Kiyama, Shuji
4:58:30 19038 Fujimaki, Yuji
5:46:32 17288 Kikuchi, Noriyuki
9 15:06:06 Japanese spirit 2013.12.8 (05:02:02)
4:00:01 17127 Ishii, Hayato
5:06:59 17999 Okuno, Koki
5:59:06 20159 Yamada, Koji
10 15:11:08 Samurai-CENTRAL (05:03:43)
4:08:38 26701 Ueno, Koichiro
5:16:00 20503 Seki, Masanori
5:46:30 25524 Takada, Kiyotaka
11 15:28:16 KYUSHU UNIV DENTAL B.C. (05:09:26)
4:14:47 23020 Nakagawa, Akinari
4:34:19 23022 Morimitsu, Yuki
6:39:10 23021 Murase, Masanori
12 15:49:54 EDUCATORS (05:16:38)
5:04:50 23499 Baba, Yohei
5:19:04 25019 Odate, Shinsuke
5:26:00 23101 Ishikawa, Nobuyuki
13 16:18:37 Children First Run Biwako (05:26:13)
3:45:06 24415 Suzuki, Suguru
5:17:30 21691 Gouma, Akira
7:16:01 21676 Saiki, Shinichi
14 16:28:00 URUNON (05:29:20)
5:15:40 20814 Nonaka, Shunsuke
5:33:47 18315 Kouno, Naoyuki
5:38:33 20838 Aota, Toshimune
15 19:50:45 TEIKYO OPHTHALMOLOGY (06:36:55)
5:25:08 20751 Sakai, Hiroyuki
7:12:48 20105 Mitomi, Kento
7:12:49 24263 Tsuboi, Takamasa
16 19:59:32 FUJIBOW6 (06:39:51)
4:58:16 22965 Okada, Seikan
5:55:38 25041 Yonemitsu, Akira
9:05:38 24665 Kim, Hyun Sang
17 20:16:57 SAMURIME-140 (06:45:39)
4:32:22 19218 Morita, Mitsunori
5:47:41 19220 Ueda, Akira
9:56:54 19347 Takahashi, Yushi
▲このページのトップへ
《男性 合計年齢150歳以上部門チーム成績》
1 10:59:44 HEARTFUL MARATHON TEAM-A (03:39:55)
2:55:44 28351 Furuhata, Toshio
3:19:32 19937 Tabata, Yosuke
4:44:28 28353 Takemura, Katsumi
2 12:04:09 61 Pieces of Finisher-T (04:01:23)
3:55:16 19330 Watanabe, Kenji
4:00:50 19013 Futami, Tatsuo
4:08:03 18653 Saito, Kenichiro
3 12:14:01 NEW JAPAN (04:04:41)
3:14:42 19089 Ueno, Genzo
3:58:44 13365 Radovanovich, David
5:00:35 7069 Inoue, Satoru
4 13:16:54 AKM180 (04:25:38)
4:13:53 18391 Kobayashi, Noboru
4:16:45 17807 Matsuda, Nobuyuki
4:46:16 17251 Akiyama, Harunobu
5 13:20:16 HIROSHIMA SENIOR RC (04:26:46)
3:48:26 28644 Kawamoto, Tadashi
4:37:09 28637 Kanai, Noriaki
4:54:41 28645 Morino, Toshinori
6 13:21:50 Team Shirai (04:27:17)
4:11:03 17307 Shirai, Yu
4:27:18 17310 Shiral, Kimio
4:43:29 17300 Shirai, Koichi
7 13:25:59 HYAKUSHINA KURABU(CLUB) (04:28:40)
3:59:31 14082 Inoue, Hirokazu
4:31:33 17580 Mizuno, Shinji
4:54:55 18227 Nogami, Takehiko
8 13:57:43 TEAM MATSUKO (04:39:15)
4:26:12 19801 Hirosawa, Saburo
4:29:50 18799 Sekine, Toshio
5:01:41 18196 Saito, Minoru
9 14:14:37 TEAM CHIYODA (04:44:53)
3:45:39 20556 Hashimoto, Toshio
3:48:55 19085 Fueki, Tetsuya
6:40:03 18885 Chikazawa, Kiro
10 15:05:49 LOCO RUNNERS (05:01:57)
4:24:35 28932 Omori, Yutaka
4:34:41 28933 Kawase, Akio
6:06:33 28931 Ito, Shigeru
11 15:15:40 Team KKI Golden Age 221 (05:05:14)
4:36:03 20411 Kakinoki, Chisao
5:13:23 18495 Kamito, Takeshi
5:26:14 17196 Inoue, Hisashi
12 15:18:01 ROSERUNNERS (05:06:01)
4:40:07 19488 Sunakawa, Toshiro
5:06:07 19660 Ishii, Satoshi
5:31:47 18417 Fujihara, Hideki
13 16:13:59 TEAM KISOGAWA (05:24:40)
4:37:56 24779 Sumi, Kazuyoshi
5:46:58 24778 Sawayama, Koichi
5:49:05 24777 Kawai, Ryoji
14 16:18:26 EKOLU i MANA (05:26:09)
4:22:22 25204 Ikemoto, Yoshiyuki
5:02:53 25051 Igarashi, Kazuya
6:53:11 23812 Isshi, Makoto
15 16:36:12 HIROSHIMA SOUNENA (05:32:04)
4:58:53 28655 Fujii, Akinobu
5:33:27 28641 Fukutome, Seiji
6:03:52 28651 Murohata, Tetso
16 17:04:23 LUCKYBIRD BRIDGE (05:41:28)
5:14:57 28638 Torigoe, Mamoru
5:31:00 28646 Hashimoto, Satoru
6:18:26 28632 Fukuda, Yoshio
17 17:16:50 SAITAMA KOINOBORI GUNDAN (05:45:37)
3:27:42 18960 Amino, Hachiro
6:32:01 29816 Okada, Kosaku
7:17:07 29817 Hasegawa, Shigeo
18 17:46:08 suhika (05:55:23)
4:57:41 17707 Higo, Kazuhiko
6:23:13 18890 Higo, Kazuo
6:25:14 17225 Suzuki, Masayuki
19 17:49:10 TEAM YAMANISHI-A (05:56:24)
5:25:03 18772 Baba, Katsumi
5:28:58 29867 Takaku, Hiromitsu
6:55:09 29861 Morita, Hiroshi
20 17:50:19 Dejavu (05:56:47)
5:35:09 21124 Yasuda, Hideaki
5:35:10 21215 Miyake, Ryuji
6:40:00 21687 Takayasu, Atsushi
21 18:38:17 TEAM-TAKAT (06:12:46)
4:24:59 17684 Takata, Tadashi
6:40:02 21895 Nishida, Eiichirou
7:33:16 23252 Harada, Kenichi
22 21:17:16 MINAMIJYUJISEI-B (07:05:46)
6:25:34 17813 Watanabe, Hiroaki
7:15:24 17141 Umino, Takeshi
7:36:18 18115 Maruyama, Tomio
23 21:17:26 KUROMATSUNAI-TOMONOKAI (07:05:49)
6:53:07 18316 Nakui, Yasunori
6:53:27 18298 Sakashita, Kiyohide
7:30:52 18318 Domae, Akira
24 23:43:47 SHOUKOUKAI BANZAI (07:54:36)
6:27:39 3183 Kuriyama, Noboru
7:36:44 18768 Satou, Fuminori
9:39:24 22389 Kawakami, Yasushige
25 28:22:04 OYAJI-KO (09:27:22)
8:52:31 19331 Fukatsu, Yasuhide
9:19:25 19678 Saita, Hideki
10:10:08 19203 Muchi, Tsuneo
▲このページのトップへ
《女性 合計年齢99歳以下部門チーム成績》
1 13:25:41 KWU MILKY (04:28:34)
3:43:09 28363 Nemoto, Kurumi
4:51:16 28358 Hirata, Eriko
4:51:16 21422 Yamamura, Yuka
2 13:32:22 3 Shine Girl Part2 (04:30:48)
3:49:58 21116 Tokita, Saori
4:14:32 21833 Akimoto, Kumi
5:27:52 21208 Shimmen, Sayaka
3 14:00:47 *MONSTERS*Central-Shinura (04:40:16)
3:22:41 24611 Takeda, Ayami
5:09:18 30344 Yokoyama, Aoi
5:28:48 24067 Noda, Shiori
4 14:52:31 KOBEGIRL (04:57:31)
4:34:26 28361 Kamakura, Ai
4:47:58 28362 Suga, Akari
5:30:07 28364 Furutani, Kana
5 16:09:33 Nakano-Beauty-3sisters (05:23:11)
4:44:41 23245 Nakano, Chieri
4:52:08 23247 Nakano, Emiri
6:32:44 23246 Nakano, Maria
6 17:53:48 BANNANSJ (05:57:56)
5:30:44 18413 Kumano, Kana
5:48:10 19174 Sugano, Wakana
6:34:54 16839 Wada, Tomoko
7 18:02:26 HOALOHA RUN RUN RUN (06:00:49)
5:40:55 20309 Yamada, Saki
5:46:36 20430 Sakimura, Takako
6:34:55 20229 Yoneda, Mayu
8 18:33:18 EAT&RUN (06:11:06)
5:35:08 17726 Yamamoto, Satomi
5:55:26 20163 Tamura, Ryoko
7:02:44 22330 Fujiwara, Akane
9 18:35:47 KURABADO (06:11:56)
6:11:55 20463 Ochiai, Akiko
6:11:56 20460 Atobe, Natsumi
6:11:56 20462 Mori, Mizuho
10 19:13:36 CHIBARIYO (06:24:32)
5:46:05 18629 Ueki, Maki
5:56:15 17509 Kawamura, Miki
7:31:16 17098 Tanaka, Yuko
11 19:32:20 KUMAMOTO MEDICAL STUDENTS (06:30:47)
6:30:46 23529 Shimasaki, Akiko
6:30:47 18446 Imai, Miyu
6:30:47 17572 Shirakawa, Mami
12 20:07:50 HEARTFUL MARATHON TEAM-B (06:42:37)
5:25:40 28352 Furuhata, Momo
7:21:05 28350 Takamori, Miho
7:21:05 28349 Yuda, Aiko
13 21:54:00 TOTTOKO TOMOTARO (07:18:00)
5:16:11 17629 Arai, Tomoko
8:18:54 20464 Arai, Chiaki
8:18:55 20443 Arai, Misaki
14 21:56:55 NAS BEHOIMI (07:18:59)
5:47:10 20001 Morita, Narumi
7:52:20 21048 Mukai, Yukako
8:17:25 19996 Tanaka, Akiko
15 22:12:25 KFT (07:24:09)
6:51:38 24749 Hashimoto, Eri
7:10:44 24748 Inomata, Chihiro
8:10:03 24747 Mutaguchi, Nao
16 22:22:32 TAKAGIRL (07:27:31)
6:26:50 19420 Matsuda, Akiko
7:57:51 19489 Wada, Kanako
7:57:51 19256 Kubochi, Michiko
17 23:11:02 HONOLULUSIENNE (07:43:41)
6:34:15 30184 Yuge, Akira
7:26:26 30185 Noda, Akiko
9:10:21 30186 Nakane, Sayumi
18 23:13:00 TAKUMAKI.YUHONA (07:44:20)
7:19:02 26363 Hayashi, Maho
7:19:02 21819 Hayashi, Makiko
8:34:56 26362 Hayashi, Mayu
19 24:08:15 FUJIBOW7 (08:02:45)
5:44:45 25050 Yonemitsu, Mikiko
9:11:45 24657 Yamashita, Madoka
9:11:45 24656 Moriyasu, Kaori
▲このページのトップへ
《女性 合計年齢100~149歳部門チーム成績》
1 9:56:32 HASHIRUONNA TOHOKU STAR (03:18:51)
2:47:43 30878 Suzuki, Eri
3:15:16 28802 Inami, Yuki
3:53:33 24750 Tsutsumi, Yoshiko
2 12:27:08 Team JAF-CKT144 (04:09:03)
3:49:56 18393 Itagaki, Kazuyo
4:08:44 23775 Moriyama, Tomoko
4:28:28 21308 Nakamura, Chiaki
3 14:52:49 HAPPY RUN (04:57:37)
4:50:08 19646 Baba, Ayako
4:54:32 18728 Saito, Mayumi
5:08:09 19301 Higure, Mari
4 16:16:04 TEAM MUSASHI (05:25:22)
4:47:31 19841 Kinoshita, Miki
4:55:09 20207 Yamanouchi, Yuko
6:33:24 21120 Matsuda, Noriko
5 16:34:32 Team Sandvilla (05:31:31)
5:18:50 21542 Kimura, Masami
5:37:14 755 Sugizaki, Keiko
5:38:28 19682 Okada, Masayo
6 17:01:15 taiyo sunshine girls (05:40:25)
4:34:49 17788 Shimada, Kyoko
5:39:06 17785 Suetsugu, Megumi
6:47:20 17786 Yoshida, Fujiko
7 17:55:06 HITORIGUMI*2009 (05:58:22)
5:05:29 22244 Asano, Erika
6:09:23 17027 Kojima, Etsuko
6:40:14 23795 Kano, Mariko
8 18:12:19 TOMISATOMURA (06:04:07)
5:11:08 19392 Murata, Ayako
5:11:08 23946 Tomita, Akie
7:50:03 23945 Sato, Mariko
9 18:53:06 CENTRALSHIMURATEAMMURASAN (06:17:42)
4:50:47 21396 Kimura, Hidemi
6:25:29 30350 Nakamura, Emi
7:36:50 30349 Nakamura, Noriko
10 19:32:51 ORIMA FAMILY 2015 (06:30:57)
5:47:45 17774 Orima, Yuko
5:47:45 17787 Orima, Megumi
7:57:21 21962 Orima, Azusa
11 19:35:13 Honolulu high!! (06:31:45)
5:16:57 21638 Suzuki, Megumi
6:07:12 22322 Seiroku, Mayumi
8:11:04 25260 Kimura, Mariko
12 19:41:47 OMORICHAN (06:33:56)
5:39:42 24711 Endo, Masami
6:50:43 23900 Fujita, Eriko
7:11:22 24111 Lim, Hunghee
13 19:42:00 SK2-PULSE (06:34:00)
5:58:15 24010 Koga, Sawano
6:44:41 24011 Ikki, Kiyono
6:59:04 24012 Hiraoka, Kyoko
14 20:31:37 Charms of Moriyama (06:50:33)
6:31:18 22900 Saika, Yasue
7:00:09 22901 Tamura, Yumiko
7:00:10 22899 Tamura, Kaoru
15 20:46:58 YMM (06:55:40)
4:27:27 18112 Tanaka, Yuri
4:45:31 13134 Funyu, Miyuki
11:34:00 18021 Enomoto, Megumi
16 20:47:29 KAMESAN (06:55:50)
6:45:22 21065 Harada, Otsu
6:45:32 21068 Harada, Fumie
7:16:35 21066 Harada, Michiru
17 22:07:05 TEAM ABECHAN (07:22:22)
7:22:21 28659 Abe, Asuka
7:22:22 28663 Todokoro, Keiko
7:22:22 25799 Isogai, Ayaka
18 22:31:10 Oriental Lily (07:30:24)
7:30:23 21305 Ozawa, Tamami
7:30:23 21247 Ishimori, Kumi
7:30:24 18719 Kimura, Kumiko
19 24:29:28 MINNIE chan (08:09:50)
7:35:54 17633 Imamura, Yuka
8:26:46 17254 Kamimura, Yumi
8:26:48 17333 Imamura, Rika
20 24:42:16 Borracha Quartet (08:14:06)
6:52:01 21294 Hirahara, Kana
8:09:54 20203 Murata, Noriko
9:40:21 20968 Kozuka, Ryoko
21 25:44:20 HINOKUNI FIRST CHALLENGER (08:34:47)
8:16:55 24463 Shigemitsu, Yoshie
8:17:03 21091 Oishi, Mariko
9:10:22 25974 Koike, Hiroko
▲このページのトップへ
《女性 合計年齢150歳以上部門チーム成績》
1 12:55:01 RimSAC (04:18:21)
4:10:21 19551 Takahashi, Tomoko
4:20:56 19553 Takahashi, Megumi
4:23:44 18101 Ueno, Mitsue
2 13:55:37 NONBEEZU (04:38:33)
4:24:50 19492 Yamamoto, Junko
4:43:11 17245 Nagasaka, Yuko
4:47:36 17291 Kakigi, Rieko
3 15:38:53 FUNCOME-SOBAKURA (05:12:58)
4:37:45 21634 Honda, Nariko
5:13:50 24159 Mori, Misako
5:47:18 19460 Nagashima, Miyoko
4 16:32:38 RandB SAKURA (05:30:53)
4:50:39 20471 Iinaga, Yukiko
5:25:22 21073 Oitate, Mayumi
6:16:37 20646 Shimizu, Sachiko
5 16:48:32 RandB HIMAWARI (05:36:11)
5:05:21 18545 Hasegawa, Takae
5:26:37 20878 Takayashiki, Chiemi
6:16:34 20564 Shirai, Noriko
6 17:07:24 MOMIJIMANJUUTEAM (05:42:28)
5:19:46 28633 Fukuda, Kikuko
5:20:10 28650 Murohata, Hiroko
6:27:28 28639 Maruguchi, Takako
7 17:08:02 HoSsy’s (05:42:41)
5:35:53 23356 Ito, Yumiko
5:46:03 23357 Kakizaki, Eriko
5:46:06 23358 Ejima, Noriko
8 17:25:41 Sergeant (05:48:34)
5:37:53 18170 Tasaki, Rieko
5:53:54 17301 Kikuchi, Masako
5:53:54 17503 Sadasima, Michiko
9 17:40:53 OTOME2015 (05:53:38)
4:14:07 19848Shimokawa, Kayoko
6:37:43 30440Sakai, Tomomi
6:49:03 30334Matsuzaki, Yoshiko
10 17:41:15 TEAM KATOCHAN (05:53:45)
5:20:15 22231 Kato, Noriko
5:57:30 26348 Kimura, Kotoi
6:23:30 26347 Kimura, Ikuko
11 17:45:43 MORE BEAUTY (05:55:15)
5:48:02 20799 Tamura, Noriko
5:58:29 20817 Yamane, Toshie
5:59:12 20844 Mochizuki, Fumie
12 19:05:36 RUNBA 3 (06:21:52)
6:11:53 23370 Morikawa, Machiko
6:19:15 23369 Shibata, Sonomi
6:34:28 23371 Fuyuki, Yasuko
13 20:05:53 AKINO-MIYAJIMA3(SAN) (06:41:58)
6:08:11 28643Nenami, Takako
6:54:10 28640Shimizu, Nobuko
7:03:32 28634Muraoka, Etsuko
14 20:15:21 TOCHAN (06:45:07)
5:20:04 18272 Morowaki, Yoshiko
7:12:13 18530 Nomura, Masako
7:43:04 18494 Yoshimoto, Yasue
15 22:42:57 TWINKLE (07:34:19)
6:48:12 19714 Hayasaka, Masako
7:57:22 19713 Santo, Yoshiko
7:57:23 19711 Sawada, Naoko
16 23:07:39 M2F (07:42:33)
5:32:41 21596 Sasaki, Mitsuko
8:47:29 21591 Ito, Fumie
8:47:29 21593 Ito, Maeko
17 23:12:07 SEVENTEENS (07:44:03)
7:01:47 17751Miyazaki, Takako
7:21:53 22574Miyasaka, Nobuko
8:48:27 18778Komuro, Junko
18 23:38:15 HIROSHIMA 3NINMUSUME (07:52:45)
7:09:04 28653 Shibata, Hiroko
7:44:24 28635 Ishihara, Chiyoko
8:44:47 28654 Fukushima, Tomiko
19 33:25:35 Team SYT 66 (11:08:32)
9:55:12 23250 Tsuda, Michiyo
10:46:56 23251 Yamaguchi, Michie
12:43:27 23249 Sano, Akiko
▲このページのトップへ
《男女混合 合計年齢99歳以下部門チーム成績》
1 11:10:01 HITORIGUMI*TEAM2015 (03:43:21)
3:04:52 17024 Daito, Atsushi
3:58:19 18970 Umemura, Kayo
4:06:50 21129 Mikami, Kyohei
2 11:12:30 TEAM.YMK (03:44:10)
2:35:03 24786 Endo, Masato
3:15:11 25889 Yonamine, Kyohei
5:22:16 25776 Nagata, Yukie
3 12:57:29 Full Potential (04:19:10)
3:57:49 13562 Woodman, Jesse
4:13:07 14171 McHugh, David
4:46:33 14140 McHugh, Ava
4 13:01:29 Team BEHOIMI (04:20:30)
3:58:24 19982 Ota, Kazuki
4:16:32 21076 Yamada, Daisuke
4:46:33 21893 Tanaka, Mana
5 15:22:10 Zoe (05:07:24)
4:28:29 22358 Matsuzoe, Kanako
5:02:04 23142 Imaizumi, Noriko
5:51:37 28795 Shimada, Takashi
6 15:46:32 TEAM80 (05:15:31)
3:29:38 24978 Horiguchi, Keiichi
5:29:49 23554 Yasuda, Daichi
6:47:05 21667 Matsuura, Ayako
7 16:32:14 MARCY’S FAMILY (05:30:45)
5:13:29 21553 Mashima, Kenichi
5:39:22 21537 Mashima, Yui
5:39:23 21567 Mashima, Aya
8 16:46:14 TEAM OTABE (05:35:25)
4:55:54 22663 Motomura, Takuya
5:44:40 22777 Akeda, Yumi
6:05:40 18811 Sakai, Hiroaki
9 17:15:25 TANIX (05:45:09)
4:36:37 19538Kanazawa, Kenta
5:43:28 25597Otani, Junichi
6:55:20 25724Hayashi, Saki
10 18:50:15 LUCKY (06:16:45)
5:51:56 24469 Yoshiura, Natsumi
6:23:12 24970 Yoshiki, Norio
6:35:07 22142 Kitamura, Ryohei
11 19:39:15 PLANET (06:33:05)
4:25:54 21532 Kondo, Ammi
5:50:32 21522 Kondo, Mihoko
9:22:49 21539 Kondo, Kansai
12 20:23:41 TSUZUKU (06:47:54)
5:15:49 26660 Tsuzuki, Tomohiko
6:50:30 24504 Shinto, Fumika
8:17:22 24725 Suda, Misaki
13 20:26:24 WE LOVE NATURE (06:48:48)
6:32:36 24468Morita, Ayumi
6:40:22 24411Bito, Tomonori
7:13:26 24432Hong, Kyeongmi
14 20:56:29 FIS (06:58:50)
5:36:00 21937 Yamaguchi, Katsuhiro
7:35:23 21462 Enokizono, Kaoru
7:45:06 21310 Inagaki, Yukiko
15 21:31:29 TEAM H&K (07:10:30)
3:52:49 22591 Kusama, Atsushi
8:49:20 26162 Hayakawa, Honoka
8:49:20 26163 Hayakawa, Kumiko
16 22:35:23 SAKURA MAISAKI (07:31:48)
6:57:48 23995 Otani, Masaki
7:40:15 17695 Otani, Akiko
7:57:20 23994 Otani, Mai
17 23:32:11 Lucky Seven (07:50:44)
6:56:39 28665Hashimoto, Kota
6:56:43 28662Matsuo, Hideharu
9:38:49 28664Nogami, Aina
18 23:32:14 Seventeen Aloha (07:50:45)
6:56:39 28656 Arai, Hiroki
6:56:45 28658 Yamaguchi, Shuhei
9:38:50 28660 Imaizumi, Miki
19 25:25:15 Ukitsu Family in Honolulu (08:28:25)
8:28:24 22859 Ukitsu, Rika
8:28:25 22862 Ukitsu, Yasuhiro
8:28:26 22861 Ukitsu, Kento
20 27:44:54 ENAMI Family (09:14:58)
9:14:57 18712 Enami, Rie
9:14:58 24904 Enami, Shota
9:14:59 18711 Enami, Yuki
21 34:40:21 TEAM SHIMIZU (11:33:27)
11:33:26 25857 Moteki, Chihiro
11:33:27 28657 Shimizu, Shota
11:33:28 28661 Kanno, Tsuyoshi
▲このページのトップへ
《男女混合 合計年齢100~149歳部門チーム成績》
1 9:37:56 STARTLINE HAWAII (03:12:39)
2:58:54 44 Yoshimoto, Kengo
3:14:41 7361 Reidpath, Hilson
3:24:21 27 Nakai, Yuko
2 10:38:10 2Hide+1Chizu=32th HM (03:32:44)
3:15:03 26230 Maekawa, Hideaki
3:23:20 18364 Mori, Hidefumi
3:59:47 18273 Inoue, Chizuru
3 11:29:05 KAWAUMO (03:49:42)
2:58:56 17723 Kawanabe, Masaki
3:38:47 22411 Ueda, Kouji
4:51:22 26389 Mori, Satoko
4 11:32:39 TEAM PIA Last Samurai (03:50:53)
3:33:59 19467 Hara, Katsuhiko
3:40:18 17002 Takahashi, Hitoshi
4:18:22 19505 Shimada, Mayuko
5 11:36:18 HITORIGUMI*TEAM2008 (03:52:06)
3:01:06 21673 Dobashi, Junji
3:47:30 21301 Katsuyama, Ryo
4:47:42 22055 Kakinuma, Yoshiko
6 11:52:57 King of Honolulu2015 (03:57:39)
3:03:03 8694 Date, Hayato
4:22:37 23588 Yasuda, Masami
4:27:17 21813 Yoshiyasu, Daisuke
7 12:10:01 NOMI BU (04:03:21)
3:57:29 19832 Suzuki, Miyuki
3:57:31 19831 Suzuki, Yasuaki
4:15:01 21458 Sugiyama, Kayo
8 12:27:41 TEAM KIYOPON (04:09:14)
3:30:07 29355 Noda, Hikaru
3:56:42 29356 Yokoo, Takamitsu
5:00:52 22525 Fukuda, Kiyomi
9 12:40:06 Team Sundots (04:13:22)
3:58:17 20400Kobayashi, Nobuko
4:14:28 18922Takano, Daisuke
4:27:21 20385Kobayashi, Junko
10 12:58:28 PlatinumGames Inc. (04:19:30)
3:45:29 24487 Yasuda, Takahiro
4:23:06 24488 Takeuchi, Hirokazu
4:49:53 24486 Tsukuma, Kazuyo
11 13:02:22 YAMAOKA FAM 2015 (04:20:48)
3:53:52 23594 Yamaoka, Hitoshi
4:10:25 19045 Yamaoka, Yukiko
4:58:05 19047 Yamaoka, Ayaka
12 13:05:52 TenkaMusou Fujitakai (04:21:58)
3:26:35 18225 Takeuchi, Akishiro
3:46:12 21448 Yoneyama, Hitoshi
5:53:05 21350 Yoneyama, Takako
13 13:27:24 AVRC@TOKYO muli loa (04:29:08)
3:20:20 20550Shimohira, Takeaki
5:03:09 21149Matsumoto, Yukako
5:03:55 25545Sugita, Atsumi
14 13:33:39 YUKARI (04:31:13)
3:54:32 19638 Sugiura, Tetsuya
4:12:07 18292 Karasawa, Yukari
5:27:00 19639 Sugiura, Akemi
15 13:56:55 GENKI! NIPPON PROJECT2015 (04:38:59)
3:46:19 17326 Ozawa, Fusae
3:54:03 22702 Matsushita, Makoto
6:16:33 21812 Sugimoto, Nobuyuki
16 14:01:03 Bee RABBITS (04:40:21)
4:19:35 17718 Yamamoto, Kentaro
4:19:35 17716 Yamamoto, Akitsu
5:21:53 17713 Hachiya, Fumiko
17 14:26:29 JYM118 (04:48:50)
3:24:57 17066Osanai, Jun
5:00:08 18714Kishimoto, Yuki
6:01:24 17293Hishinuma, Mizue
18 14:45:06 AVRC@TOKYO makani (04:55:02)
3:57:15 19188 Tanaka, Mami
4:53:25 19084 Itabashi, Fumiko
5:54:26 24449 Watase, Taiichi
19 14:46:04 JJ’s Angel (04:55:22)
4:39:20 19594 Kamimura, Naomi
5:03:21 19148 Jo, Takashi
5:03:23 19278 Shiomi, Satoko
20 14:54:34 TEAM PADDOCK (04:58:12)
4:16:14 18069 Yokoyama, Michiyuki
4:38:05 18092 Sugiyama, Tomohide
6:00:15 18097 Yokoyama, Tamami
21 15:05:11 Hoaloha (05:01:44)
4:49:55 22346 Hayakawa, Takahito
4:49:57 22347 Hayakawa, Satomi
5:25:19 21275 Yoshida, Kumiko
22 15:13:54 MOTAMOTAUNDOBU (05:04:38)
4:29:16 21224 Komori, Makoto
5:01:09 33612 Gagan, Miho
5:43:29 21218 Komori, Junko
23 15:18:59 GLASSANS (05:06:20)
4:56:06 19513 Suzuki, Sari
4:57:28 19512 Suzuki, Yuri
5:25:25 19510 Suzuki, Kenji
24 15:19:08 TORAJIROS (05:06:23)
4:44:05 18675 Horishita, Shinya
4:44:05 18674 Horishita, Kyouhei
5:50:58 18672 Horishita, Keiko
25 15:31:25 BEAUTY AU+D (05:10:29)
4:32:17 19597 Oshidari, Daisuke
5:29:34 24545 Kuroda, Aimi
5:29:34 24558 Kimura, Utako
26 15:46:58 OHANA263 (05:15:40)
4:36:09 5777 Kugo, Makoto
4:47:53 3580 Okubo, Izumi
6:22:56 2447 Maruyama, Emi
27 16:01:24 JAL FAN CLUB (05:20:28)
5:00:38 17091 Iryo, Naoya
5:01:11 23776 Kawasaki, Toshihiro
5:59:35 23778 Kawasaki, Hiroko
28 16:07:11 SanDisk Japan Forever (05:22:24)
4:08:40 25838 Ishiwata, Takahito
5:04:44 25840 Nishikawa, Satomi
6:53:47 25839 Asada, Hajime
29 16:22:27 Markygers (05:27:29)
5:14:49 23865 Ogasawara, Toshiya
5:16:50 23863 Ogasawara, Kumiko
5:50:48 23864 Miyamoto, Takaya
30 16:40:41 Golden forms (05:33:34)
5:17:01 25388Yokota, Tomoko
5:34:42 24040Kawasaki, Kouichirou
5:48:58 19178Kawasaki, Yukinori
31 16:49:39 KUDARIZAKA HASHIRITAI (05:36:33)
5:31:04 24640 Tomobe, Kimie
5:33:21 25147 Hirowaki, Kei
5:45:14 24560 Oku, Takeshi
32 17:00:36 TEAM NAKAMURA (05:40:12)
4:42:46 18989 Takeuchi, Sei
5:50:07 22481 Maeda, Noriko
6:27:43 23478 Nakamura, Hiroaki
33 17:03:55 TAMIBU (05:41:19)
5:11:55 22440 Ueno, Takako
5:45:30 8157 Kawai, Miyuki
6:06:30 8127 Kawai, Yuzaburo
34 17:09:07 KAWAMATA (05:43:03)
4:15:41 24709Kawamata, Taichi
6:17:54 24707Kawamata, Sachiko
6:35:32 24695Kawamata, Kenichi
35 17:18:25 Rim’s AC ohana (05:46:09)
5:03:03 17210 Watanabe, Keiko
6:07:41 18637 Fukumoto, Ai
6:07:41 18600 Fukumoto, Keita
36 17:22:25 AVRC@TOKYO SingleParadise (05:47:29)
4:58:23 18896 Sekine, Minako
5:53:11 22788 Takahashi, Yasuo
6:30:51 24480 Yokozeki, Ayako
37 17:29:26 ALOHA117 (05:49:49)
5:45:17 700 Shiraishi, Yasuhiro
5:45:18 17569 Hayakawa, Yumiko
5:58:51 17828 Matsui, Keiko
38 17:48:20 KITASENDAI CENTRAL (05:56:07)
5:04:27 22203Takaishi, Ryo
5:57:04 30303Konno, Reiko
6:46:49 30304Iino, Yukie
39 18:02:44 Team Rascal (06:00:55)
5:37:31 19062 Okino, Tomotaka
5:38:21 19065 Okino, Nanayo
6:46:52 19101 Sueki, Kunihide
40 18:04:29 SPACE YUKINORI (06:01:30)
5:43:47 21943 Sakai, Yukinori
6:10:20 19906 Miura, Etsuko
6:10:22 20219 Kon, Hiromitsu
41 18:11:33 GO AHEAD 2015 (06:03:51)
4:58:51 19402 Shigematsu, Asami
5:30:08 19399 Shigematsu, Hideo
7:42:34 21719 Kagaya, Miho
42 18:18:52 AVRC@TOKYO anuenue (06:06:18)
5:38:45 21572 Mochida, Hideki
6:19:31 18385 Morimoto, Fumi
6:20:36 23068 Saito, Masayo
43 18:46:34 HIROSHIMAKAMEKAMEKAI (06:15:32)
5:57:55 28636 Murakami, Kayo
6:11:25 28647 Sano, Yoshimi
6:37:14 28648 Murohata, Ariyoshi
44 18:58:00 Team Miya (06:19:20)
4:26:32 25269 Miya, Akihisa
7:15:44 25271 Miya, Kanako
7:15:44 25270 Miya, Kyoko
45 19:05:30 team macky’s (06:21:50)
4:44:31 17022 Tajima, Kiyo
6:59:38 30614 Yamakawa, Masakazu
7:21:21 20162 Nakayama, Rena
46 19:13:48 ALUNDER24 (06:24:36)
6:16:56 20640 Misumi, Yasuko
6:18:27 20173 Ishii, Noriko
6:38:25 20477 Ishii, Arimitsu
47 19:39:32 GARYOGUMBU (06:33:11)
5:41:06 17109 Fujii, Maya
6:59:13 18429 Fujii, Takeo
6:59:13 17263 Fujii, Chizuru
48 19:42:17 MIICHAN (06:34:06)
5:53:33 22750 Shino, Miwako
6:30:07 22749 Shino, Takuya
7:18:37 22747 Shino, Toshihiko
49 19:43:41 Go to hawaii (06:34:34)
6:22:38 21086 Okada, Chika
6:30:41 18331 Hamada, Masataka
6:50:22 20087 Hirayama, Sakiko
50 20:10:34 Mammamia (06:43:32)
4:21:44 21253 Eguchi, Kenji
7:54:21 21260 Eguchi, Aiko
7:54:29 21259 Eguchi, Junko
51 20:17:49 TANOSHIKUYUKAINANAKAMA (06:45:57)
6:45:56 19342Asaka, Misuzu
6:45:56 19899Kitazume, Kumiko
6:45:57 19382Takeuchi, Yoshiyuki
52 20:26:58 AVRC@TOKYO FUNFUNFUN (06:49:00)
6:03:53 24420 Itoi, Kenichi
6:43:07 18155 Suzuki, Naomi
7:39:58 18282 Oigawa, Takao
53 20:47:02 lohi lohi (06:55:41)
6:31:01 18487 Kuroki, Tomoko
6:47:26 25327 Kuroki, Takaaki
7:28:35 18486 Kuroki, Atsushi
54 20:58:30 KURUMI (06:59:30)
6:59:30 28420 Yokota, Takumi
6:59:30 28422 Nakajo, Yasumoto
6:59:30 28421 Nakajo, Yoko
55 21:19:49 ABE DENTAL CLINIC (07:06:37)
7:06:34 25082Ohata, Emi
7:06:35 25083Kazato, Hitomi
7:06:40 21290Abe, Hiroki
56 21:52:55 Beach Run 1 (07:17:39)
5:57:49 8736 Kalili, Chere Rae
7:57:33 16324 Haskell, Earl
7:57:33 16302 Kuamoo, Roland
57 21:59:12 Meg MAMA Families (07:19:44)
6:48:26 25127 Yamamoto, Shigeru
7:21:16 23075 Yamamoto, Kazuo
7:49:30 23076 Maekawa, Yuka
58 22:27:28 MOMO (07:29:10)
7:16:04 19023 Nagai, Osamu
7:16:55 19026 Nagai, Naoko
7:54:29 19029 Nagai, Mino
59 22:45:09 dailydiary2015 (07:35:03)
4:44:23 21764Nomiyama, Kyoko
9:00:23 21670Yamagata, Yumi
9:00:23 18533Nakatani, Kazuo
60 25:47:48 SHOKUPAMMAN (08:35:56)
8:35:55 26313 Oue, Hideki
8:35:56 26311 Oue, Rina
8:35:57 26312 Ichio, Juri
61 26:23:41 OYAKOSANDAI (08:47:54)
8:47:52 21597 Kubota, Izumi
8:47:54 25802 Kubota, Riku
8:47:55 21642 Kubota, Yu
62 27:13:39 ohana (09:04:33)
8:34:34 21219 Maeda, Noriko
9:19:32 21744 Maeda, Azusa
9:19:33 21756 Kurimoto, Munemasa
63 31:50:53 M2N (10:36:58)
10:36:56 24916 Takahashi, Naoki
10:36:57 24915 Takahashi, Mio
10:37:00 24917 Takahashi, Mayumi
▲このページのトップへ
《男女混合 合計年齢150歳以上部門チーム成績》
1 11:04:29 Honolulu Marathon Freaks (03:41:30)
3:12:53 18366 Matsuura, Shigeru
3:42:29 17006 Nakamura, Masahiko
4:09:07 18661 Matsuura, Mitsuko
2 11:19:12 SMILEY+ (03:46:24)
3:10:13 28039 Aota, Hideyuki
3:55:38 28042 Kimura, Reiko
4:13:21 19291 Miyamoto, Mitsuru
3 11:47:01 AMINO CHIBA (03:55:41)
2:58:19 21024 Abe, Takeshi
4:18:47 24340 Konno, Yoko
4:29:55 17165 Noguchi, Katsuhiro
4 11:54:03 TEAM MOHIKAN (03:58:01)
3:44:17 23196 Atsumi, Yuka
3:58:27 18851 Moriya, Keigo
4:11:19 17873 Kubota, Shoichi
5 12:00:56 Team makani (04:00:19)
3:44:36 17678 Ito, Kazuo
3:52:04 17025 Ono, Atsuko
4:24:16 22013 Iwatsubo, Ryuji
6 12:14:13 B.J’S ENTOURAGE (04:04:45)
3:50:22 13795 McHugh, Brent
4:11:10 13561 Woodman, Peggy
4:12:41 13893 Shaw, Lynn
7 12:21:12 SEYA (04:07:04)
3:41:24 28559 Hayashi, Mieko
3:41:25 28562 Shiokawa, Tomohisa
4:58:23 28560 Nakamura, Shinichi
8 12:23:51 AVRC@TOKYO 3TOP (04:07:57)
3:41:50 25376 Abe, Kazue
4:12:21 30629 Fukunaga, Takayuki
4:29:40 24612 Kumekawa, Zen
9 12:25:34 JAL Smart Runners GTK (04:08:32)
3:44:48 29359Tamura, Junichi
4:07:47 23191Goto, Shigeki
4:32:59 19878Kuroiwa, Setsuko
10 12:43:19 HIGASHISUNA SC RC (04:14:27)
4:03:41 28215 Arizono, Keiko
4:14:44 28213 Sakano, Asako
4:24:54 17017 Kobayashi, Masami
11 13:05:06 H.I.A (04:21:42)
4:09:47 24617 Hasegawa, Shinko
4:23:28 20757 Amano, Yoshiyuki
4:31:51 17985 Ishihara, Hiroshi
12 13:26:26 BOMBERS (04:28:49)
3:47:56 23665 Akiyama, Yasuhiko
4:49:15 19629 Adachi, Yoshie
4:49:15 19631 Ishikawa, Megumi
13 13:32:15 GOISH (04:30:45)
3:48:41 17183Shibuya, Keiko
4:39:26 17298Iizuka, Isamu
5:04:08 17409Goto, Akiko
14 14:50:47 NAST176 (04:56:56)
4:33:16 30586 Nemoto, Akiko
4:46:05 19849 Anzai, Seiichi
5:31:26 17115 Shibamoto, Taeko
15 14:56:21 NAGARAGAWA (04:58:47)
4:11:15 18987 Mizukami, Hatsuhiko
4:26:05 19425 Nishimura, Sunao
6:19:01 19327 Mizukami, Hitomi
16 15:08:22 GACCHANS (05:02:48)
4:31:47 17559 Endo, Hiroaki
4:40:29 18654 Fujimori, Minako
5:56:06 17841 Sakamoto, Akemi
17 15:14:04 CENTRAL-NONOICHI-MIX1 (05:04:42)
4:11:58 17792Kotani, Minoru
4:43:43 20718Kitamura, Yosimasa
6:18:23 20713Kitamura, Chieko
18 15:38:34 CHIBARIYO-JAPAN (05:12:52)
4:21:56 23833 Ishimaru, Harutoshi
5:05:53 23690 Matsuura, Mikiko
6:10:45 24457 Ito, Toru
19 15:53:59 MINAMIJYUJISEI-A (05:18:00)
4:07:56 17801 Harada, Seitaro
5:24:57 18136 Enjoji, Yuji
6:21:06 18147 Noguchi, Mieko
20 15:57:47 SAKAE RUN (05:19:16)
4:29:28 19090 Kamata, Yoshitaka
5:05:42 17729 Yachi, Yasunori
6:22:37 17407 Mastumoto, Naoko
21 16:48:44 BOSS YUKI (05:36:15)
4:53:42 23099 Yuki, Yoichi
5:57:21 18549 Suzuki, Emi
5:57:41 18205 Mukai, Takayuki
22 16:50:54 OBAZY 2015 (05:36:58)
4:45:30 20651 Yazawa, Mina
5:38:51 20649 Yazawa, Kiyohiko
6:26:33 18874 Unoki, Keiko
23 17:02:44 Green Runners3 (05:40:55)
5:04:14 24735 Horioka, Atsuko
5:51:02 24734 Hirota, Akihiro
6:07:28 24736 Suzuki, Nobuyo
24 17:29:35 TEAM TETSUYA (05:49:52)
5:24:01 19432 Abe, Yusuke
5:29:03 19422 Abe, Yachiyo
6:36:31 19431 Abe, Tetsuya
25 17:31:27 ANPANMAN (05:50:29)
5:07:02 19938 Shinkai, Tetsuji
5:46:31 22631 Arakawa, Hiroko
6:37:54 22832 Yoshii, Satomi
26 17:36:31 TEAM TANIMURA’S (05:52:11)
3:19:02 17105 Tanimura, Yuko
7:02:30 17060 Tanimura, Tamae
7:14:59 17062 Tanimura, Tatsuya
27 17:37:43 HIROSHIMA SOUNEN X (05:52:35)
4:12:59 28652 Tabe, Satoshi
6:35:19 28642 Tsuneishi, Shinsuke
6:49:25 28649 Kurisu, Katsue
28 17:54:34 KINOSHITA FAMILY (05:58:12)
5:24:07 25649 Kinoshita, Kumiko
5:54:40 25647 Kinoshita, Zenji
6:35:47 25648 Kinoshita, Yoshitaka
29 18:13:08 MET MOUNTAINS (06:04:23)
3:51:25 3135 Koyama, Tatsuya
4:49:06 3139 Yamada, Mika
9:32:37 30132 Kato, Takako
30 18:20:56 Team Hashirucchan A (06:06:59)
5:55:43 19213Kurayoshi, Mariko
6:04:35 18808Fuji, Kashiro
6:20:38 17228Fuji, Takanori
31 18:25:09 RYUGASAKI3 (06:08:23)
5:46:37 21373 Mizuno, Hideo
5:48:25 26353 Yamazaki, Akiko
6:50:07 26354 Yamazaki, Maiko
32 18:28:26 BOSS SUMIKO (06:09:29)
5:57:21 18547 Suzuki, Mikio
5:57:41 18206 Mukai, Yoko
6:33:24 20208 Takizawa, Sumiko
33 18:50:45 Team THM183 (06:16:55)
5:40:01 17441 Kato, Michiyo
6:35:22 17436 Kato, Takashi
6:35:22 17437 Kato, Hideko
34 19:04:58 OKEGAWAKITAMOTO (06:21:40)
5:47:28 19233Shimamura, Ryosuke
6:33:42 20054Yahagi, Tokie
6:43:48 19967Saito, Shizue
35 19:09:40 ECHIGONAGAOKA (06:23:14)
4:40:16 19533 Kobayashi, Hisataka
6:10:08 19446 Kobayashi, Michiko
8:19:16 17411 Higuchi, Yukio
36 19:09:46 KUNITACHI RUNE (06:23:16)
6:23:15 21404 Kurata, Yoshie
6:23:15 21146 Shoji, Akira
6:23:16 21148 Shoji, Ayako
37 19:21:45 TEAM LADYBIRDS (06:27:15)
6:27:12 18386 Amemiya, Yukie
6:27:16 18378 Amemiya, Fujiyo
6:27:17 17500 Amemiya, Hajime
38 19:34:51 CENTRAL-NONOICHI-MIX2 (06:31:37)
5:47:21 30293Uchida, Hiroki
6:46:32 30443Yoshikawa, Akie
7:00:58 17802Kotani, Yuko
39 19:42:11 ETS60 (06:34:04)
5:59:59 25168 Horiuchi, Sachiko
6:51:06 25164 Kadowaki, Eiji
6:51:06 25167 Kadowaki, Teiko
40 19:52:51 MINAMIJYUJISEI-C (06:37:37)
6:21:26 17243 Sato, Katsuei
6:27:00 19030 Oki, Taeko
7:04:25 20915 Ito, Eiji
41 20:01:28 TEAM INAGEKAIGAN (06:40:30)
5:49:55 30442 Yokoyama, Satomi
6:17:43 31029 Tajiri, Hisao
7:53:50 30436 Yagi, Sachio
42 20:10:34 Team Hashirucchan B (06:43:32)
5:55:25 18952 Yoshimura, Shigeaki
5:58:43 19440 Shimizu, Yoshie
8:16:26 19215 Kaneko, Yoshiyuki
43 20:48:37 TOSAKA AUTO SERVICE (06:56:13)
5:43:38 17778 Tosaka, Tadashi
7:04:41 18117 Tosaka, Toshiko
8:00:18 18116 Tosaka, Yukiyoshi
44 21:19:52 Team Hashirucchan C (07:06:38)
5:59:06 18985 Ose, Takehisa
7:05:29 17373 Hayashi, Kazue
8:15:17 18813 Masue, Yoshimichi
45 21:22:48 YASU (07:07:36)
6:53:21 21469 Miyamoto, Yasuhisa
6:53:21 21470 Miyamoto, Inako
7:36:06 22649 Takayama, Kyoko
46 21:31:31 MARUMOTO.THUKASA (07:10:31)
6:10:47 18070 Marumoto, Yoshio
6:41:47 18071 Marumoto, Hiroko
8:38:57 18073 Higashino, Sotoshi
47 21:48:06 YMC169BANZAI (07:16:02)
5:59:49 18776 Sato, Masuhiro
7:37:30 21406 Sunada, Chie
8:10:47 19259 Sato, Yaeko
48 21:57:01 TEAM MARUYAMA (07:19:01)
7:13:29 24047 Sato, Yuko
7:21:46 26558 Maruyama, Takuro
7:21:46 24212 Maruyama, Yoshiro
49 22:11:03 MMT (07:23:41)
7:23:40 19081 Kawashima, Tsutomu
7:23:41 19082 Kawashima, Motoyo
7:23:42 19112 Shono, Mieko
50 22:30:55 TEAM MICHIKO (07:30:19)
4:30:36 24642 Saito, Yuichiro
8:10:43 20922 Doi, Miyuki
9:49:36 19574 Onishi, Michiko
51 22:34:34 TOP RUNNERS (07:31:32)
7:17:35 21993Yazawa, Masako
7:31:50 21872Ishii, Tsutomu
7:45:09 21879Ishii, Yoshiko
52 23:00:32 ETSUO FIGHTERS (07:40:11)
7:22:33 17765 Kitade, Etsuo
7:44:26 17605 Nagasawa, Yukiko
7:53:33 17929 Mizujiri, Yoko
53 24:19:41 HONEY BEE (08:06:34)
7:51:08 17705 Hachiya, Yukio
8:14:16 17736 Koyama, Misaki
8:14:17 17720 Koyama, Minoru
54 25:30:02 WILLING WAVE (08:30:01)
8:30:00 17136 Nakashima, Satomi
8:30:01 17033 Nakashima, Hiromasa
8:30:01 17110 Nakashima, Sachie