JALホノルルマラソン2018 チーム部門結果

3名でチームを作ってその合計タイム(チップタイム)で順位を競う「チーム部門」は、 9カテゴリー合計284チームが参加して、熱戦が繰り広げられました。
なお、各カテゴリーで3位までに入賞したチームには各メンバーに記念の盾が、 メンバー全員が完走したチームには各メンバーに完走証が授与されます(1月下旬頃、代表者宛に郵送予定)。Male A Male B Male C Female A Female B Female C Mix A Mix B Mix C
Male A (男性A) 合計年齢 99歳以下
1. 11:06:03 TEAM BRAVE (03:42:01)
3:32:28 20244 Kaneko Tomotsugu
3:39:05 20118 Shimada Nobuki
3:54:30 20117 Shimada Masakuni
2. 13:33:17 Dyson 03 (04:31:06)
4:23:22 21834 Shibata Kouki
4:27:19 27929 Enomoto Hironori
4:42:36 21031 Yaguchi Kota
3. 14:15:42 KOMI (04:45:14)
4:40:03 20159 Komikado Takeshi
4:47:49 20158 Komikado Megumu
4:47:50 20163 Komikado Hiroshi
4. 14:24:19 D.M.E. (04:48:07)
4:34:38 23960 Irie Takahiko
4:54:03 30567 Kusano Shuhei
4:55:38 30742 Kato Naoki
5. 15:18:15 MITAJI (05:06:05)
4:58:36 27366 Sase Ryusei
5:05:08 34578 Seki Yuta
5:14:31 21268 Ishikawa Yuchi
6. 15:31:26 KenTakuShou 20181209 (05:10:29)
4:19:51 23793 Yamada Takumi
5:28:02 24012 Tanaka Shota
5:43:33 24013 Tanaka Kenji
7. 16:32:02 OneSoul (05:30:41)
5:21:55 23727 Komiyama Tatsuya
5:22:03 21639 Nakajo Shota
5:48:04 21249 Seki Shoma
8. 17:28:26 GRANITE (05:49:29)
5:36:52 23810 Hachisu Takumi
5:36:53 23846 Tsukada Kenta
6:14:41 23875 Mori Taketo
9. 17:46:27 ponkotsu teranishi (05:55:29)
5:28:00 30620 Ezawa Yuuki
6:07:20 22731 Kataumi Kentaro
6:11:07 34952 Matsumoto Kohei
10. 18:02:57 Catan (06:00:59)
5:46:48 23172 Sekiguchi Kazuki
5:53:26 31032 Kakuta Tomohiro
6:22:43 23180 Miyamoto Taihei
11. 18:11:30 TeamFive0 (06:03:50)
6:03:32 30413 Watabe Kazunori
6:03:58 29902 Nakadai Shintaro
6:04:00 29901 Hikita Mizuki
12. 18:18:16 Toward beyond imagination (06:06:06)
5:37:40 35744 Matsumoto Taisei
6:06:45 35743 Toyota Yukihiro
6:33:51 35745 Matsuda Yuya
13. 22:33:17 Team Orenge (07:31:06)
5:56:38 27921 Naotaka Funatsu
6:31:40 34560 Imai Yuu
10:04:59 27934 Takano Shouta
14. 23:05:27 All Japan (07:41:49)
7:41:46 38981 Koshiba Yosuke
7:41:50 30995 Ito Kazutaka
7:41:51 38982 Watanabe Eiyu
15. 23:59:47 TSUBOI BROTHERS (07:59:56)
7:59:55 35917 Tsuboi Nozomu
7:59:56 35927 Tsuboi Hiromu
7:59:56 35928 Tsuboi Masamu
16. 27:48:12 TAKE (09:16:04)
7:12:37 38498 Takemoto Koki
10:17:38 38499 Takemoto Hiroki
10:17:57 38497 Takemoto Daisuke
Male B (男性B) 合計年齢 100~149歳
1. 9:06:16 Team KMT (03:02:06)
2:52:28 20381 Imazawa Masanori
3:05:25 917 Yoshimoto Kengo
3:08:23 911 Yamada Takeshi
2. 10:24:55 Team PIA  the Last SAMURAI (03:28:19)
3:26:34 20005 Takahashi Hitoshi
3:28:56 20127 Higuchi Yosuke
3:29:25 20242 Hara Katsuhiko
3. 10:26:40 we be crazies (03:28:54)
3:09:46 628 Onishi Kentaro
3:20:09 20421 Xiang Dring
3:56:45 20422 Mc Kenna Dennis
4. 10:28:10 Chit Chat Hawaii (03:29:24)
3:26:41 922 Yukiya Oba
3:26:42 611 Nishibori Shin
3:34:47 865 Uchida Masaomi
5. 11:02:49 HADASHI (03:40:57)
3:29:06 415 Hamamoto Yoshinari
3:42:11 918 Yoshino Tsuyoshi
3:51:32 5360 Yamada Naruhiko
6. 11:32:58 Pineapples6 (03:51:00)
3:28:36 13082 Yamamoto Akihiko
3:55:37 22294 Kanda Masashi
4:08:45 21100 Yokota Toshihiro
7. 12:45:16 ODORIKO IDATEN CLUB (04:15:06)
3:54:16 20116 Kikuchi Takeshi
4:15:48 21165 Tateoka Kaoru
4:35:12 24164 Seki Keitaro
8. 13:04:35 Dragon Athlete Club (04:21:32)
4:06:43 20217 Horiuchi Yasushi
4:27:17 20222 Horiuchi Kota
4:30:35 23053 Watanabe Ushio
9. 13:31:13 MASA with CHOEI (04:30:25)
3:42:45 20207 Suwa Masanori
4:43:17 1581 Cho Hyunsoo
5:05:11 21287 Yamamuro Eiichi
10. 14:10:29 Team Honolulu (04:43:30)
4:37:30 24182 Tomisawa Yuji
4:46:28 22714 Takahashi Kenichiro
4:46:31 14366 Kubo Mitsuhiro
11. 14:29:15 LiNo (04:49:45)
3:52:50 20133 Morisue Michihiro
4:16:16 22919 Murakami Yuji
6:20:09 21045 Ishikawa Noriaki
12. 14:30:44 team rika (04:50:15)
4:14:07 22043 Tanaka Takeru
4:40:25 21608 Tanaka Norihiko
5:36:12 21661 Tanaka Sunao
13. 14:31:42 NATS (04:50:34)
4:34:26 22877 Okura Akio
4:52:14 22878 Shiga Naoki
5:05:02 23184 Tanabe Toshiyuki
14. 14:48:31 ui (04:56:11)
3:46:49 20072 Ota Kazuki
4:46:42 20106 Ui Masato
6:15:00 21420 Murasaki Isao
15. 15:11:21 Aloha Golf (05:03:47)
4:47:00 21147 Yagihashi Hozumi
4:58:41 27608 Yagi Yuichiro
5:25:40 27671 Masui Kei
16. 15:13:56 RIM's AC RIM's AC (05:04:39)
4:29:19 24128 Sekine Masanori
4:35:23 5521 Ono Yuichi
6:09:14 23882 Wakahara Hironori
17. 15:46:50 NISHIMI CLUB (05:15:37)
5:08:46 34137 Kono Masahiro
5:17:49 28673 Izumi Motoki
5:20:15 27687 Tsuruda Tadashi
18. 16:21:34 ARCS (05:27:12)
4:46:55 30791 Kodama Ryo
5:31:51 23836 Okazaki Toshiyuki
6:02:48 24005 Kodama Yoshiaki
19. 16:31:27 @Stream (05:30:29)
5:10:42 31180 Watanabe Wataru
5:11:37 23412 Matsunaga Hiroki
6:09:08 29716 Daikuya Hiroshi
20. 16:31:41 Thanks KANECHAN (05:30:34)
4:44:09 29364 Takahashi Masaya
5:44:01 34955 Koike Taiga
6:03:31 27230 Koike Masayuki
21. 16:40:27 Iwate Ginga Lawoffice (05:33:29)
5:03:51 21814 Kato Fumio
5:43:01 34325 Morisaki Shinsuke
5:53:35 21792 Kawami Norikazu
22. 17:14:52 SAMURAI Black (05:44:58)
3:57:01 21638 Ito Yasuyuki
5:49:28 21470 Soma Shintaro
7:28:23 28481 Hasegawa Tsuyoshi
23. 17:40:21 NSAC-Kyushu (05:53:27)
4:47:04 23689 Nakata Atsuya
5:34:15 22114 Kisaku Makoto
7:19:02 27028 Tasaki Masaya
24. 17:46:38 Team Doyaago (05:55:33)
4:44:24 28750 Fukuda Tetsuya
5:49:45 28624 Ogura Hayato
7:12:29 28637 Oishi Go
25. 18:05:18 Echigo Nagaoka 400 (06:01:46)
4:52:04 27014 Watanabe Akihiro
6:20:26 27075 Higuchi Yukio
6:52:48 27010 Watanabe Kaichi
26. 18:34:00 Tobby (06:11:20)
5:14:27 13641 Matse Takashi
6:31:48 31282 Koide Akira
6:47:45 35993 Egawa Kota
27. 19:33:53 KIC1982 (06:31:18)
5:25:38 27117 Oshima Katsutoshi
5:27:08 27234 Uchiumi Kaijiro
8:41:07 22691 Uchiumi Jinnosuke
28. 19:35:50 Team buyo buyo (06:31:57)
6:24:09 28699 Ogawa Shuichi
6:24:10 28590 Wada Hidetaka
6:47:31 28805 Somayama Daisuke
29. 21:06:08 Aloha Mikage (07:02:02)
6:01:52 1196   Barzee Edward
6:02:10 29985 fujita kazuki
9:02:10 23989 Goto Yasuyuki
30. 21:18:31 HINATA (07:06:11)
7:06:10 34640 Tanaka Ken
7:06:10 34263 Kuroki Haruto
7:06:11 34160 Kuroki Konen
31. 21:20:34 Komatsu-elementary (07:06:52)
5:32:01 39040 Yamakita Mao
7:54:15 38417 Takashimada Hiroshi
7:54:18 28758 Inanaga Daisuke
32. 23:59:17 10000 people network (07:59:46)
7:36:25 28897 Ikeda Keisuke
8:03:21 34213 Kato Kengo
8:19:31 34157 Fujii Hitoshi
Male C (男性C) 合計年齢 150歳以上
1. 11:25:05 HAKONE-RC (03:48:22)
3:43:34 20098 Kojima Katsumi
3:44:40 20009 Shimada Teiji
3:56:51 20018 Matsuda Yasunori
2. 12:27:21 70 Finisher T-shirts (04:09:07)
3:53:44 20164 Saito Kenichiro
4:14:36 2184 Futami Tatsuo
4:19:01 20019 Watanabe Kenji
3. 12:39:44 Team Otemachi Waruoyaji (04:13:15)
3:54:31 21387 Ogata Masayuki
4:22:24 21320 Miyazaki Takeshi
4:22:49 23718 Kamei Takeshi
4. 13:03:08 Ikesan's team (04:21:03)
3:49:06 20262 Ishikawa Mikio
4:34:55 22177 Ikegami Masanori
4:39:07 20182 Okajima Norio
5. 13:13:29 LOCKERSE (04:24:30)
3:54:01 21392 Kanno Makio
4:02:06 21622 Ogawara Kazuhiro
5:17:22 21741 Ichinose Kenhachi
6. 13:19:01 TEAM RWV (04:26:21)
3:51:39 21585 Saito Ikutaka
4:35:43 21511 Heishi Masahiro
4:51:39 22034 Hirosawa Saburo
7. 15:26:07 Mens Suneko (05:08:43)
3:59:55 21983 Chiba Yasuhiko
4:37:56 21308 Kinoshita Katsunori
6:48:16 27067 Fujimoto Toshinori
8. 15:31:59 GCR-J (05:10:40)
4:40:48 23802 Fujiwara Takaharu
5:19:29 24219 Naito Takeshi
5:31:42 29840 Nagata Kiyoshi
9. 15:48:40 team31 (05:16:14)
5:09:56 27736 Yasuda Mitsuyoshi
5:10:18 27989 Ueda Masaharu
5:28:26 21732 Iwano Mitsunobu
10. 16:07:06 TEAM SABURO (05:22:22)
4:58:37 21082 Ashida Shuji
5:19:46 30047 Mandai Junya
5:48:43 2893 Kawauchi Makoto
11. 16:07:43 HIS (05:22:35)
4:42:23 24124 Ishii Koji
5:34:52 22750 Hirose Atsushi
5:50:28 27096 Shimada Hidetoshi
12. 16:28:43 NSAC-TOKYO (05:29:35)
4:47:58 22442 Hoshino Toshikazu
5:32:38 21038 Shibata Haruhiro
6:08:07 27824 Sato Michihiko
13. 16:48:54 Team Dejavu (05:36:18)
5:08:29 21671 Yasuda Hideaki
5:47:23 21696 Takayasu Atsushi
5:53:02 21176 Miyake Ryuji
14. 17:07:11 Mitaka no ojisan (05:42:24)
4:41:04 27131 Naoki Takahiko
5:12:27 27756 Kawakami Yasushige
7:13:40 34362 Satou Fuminori
15. 17:23:05 HYAKUSHINA CLUB (05:47:42)
4:48:53 20020 Nogami Takehiko
4:59:40 23054 Mizuno Shinji
7:34:32 202 Inoue Hirokazu
16. 17:57:06 MARUKAKE (05:59:02)
5:47:38 27728 Maruyama Takashi
5:56:50 27574 Kato Takeshi
6:12:38 27100 Kobayashi Keisuke
17. 18:03:18 KAWAI  SIMO SUGIMOTO (06:01:06)
5:54:29 22061 Sugimoto Yasuyuki
6:03:06 23098 Shimonishi Masanori
6:05:43 22923 Kawai Kenji
18. 18:03:35 Zakisan's (06:01:12)
5:37:55 21039 Kitsunai Masamitsu
5:44:00 23858 Sadamoto Kenichi
6:41:40 27015 Yamakawa Masakazu
19. 18:08:37 TEAM    AIGAKU   FIFTYS (06:02:53)
4:43:34 24290 Ito Toshikuni
5:43:58 39086 Kono Masahiko
7:41:05 39085 Aiba Senichiro
20. 18:19:41 TAC (06:06:34)
4:52:47 29293 Matsumoto Masakazu
6:05:29 29422 Shinozaki Kazuo
7:21:25 35051 Keino Hideo
21. 19:44:51 ORT177katsushika (06:34:57)
6:10:17 29804 Imai Hidetaka
6:32:29 30524 Fukui Hirokazu
7:02:05 23938 Ookubo Kazuhisa
22. 20:18:37 Pineapples3 (06:46:13)
5:22:03 21721 Sagara Mamoru
5:43:54 23950 Sasaki Naoki
9:12:40 35469 Shimizu Kazumasa
23. 20:57:01 TODAYA (06:59:01)
4:16:50 23643 Terada Naoki
7:27:41 39088 Hagiwara Takeshi
9:12:30 39051 Hagiwara Koki
24. 21:12:57 tennjinn runnning club (07:04:19)
4:49:05 21364 Okabe Kazuo
8:05:05 27055 Nakamura Akio
8:18:47 28554 Hirakawa Masaharu
25. 24:36:24 Yushinko (08:12:08)
7:13:33 31129 Morita Mitsunori
7:13:51 39007 Jibiki Shinji
10:09:00 39004 Hirose Hayato
Female A (女性A) 合計年齢 99歳以下
1. 14:52:15 GOHOUBI WA YAKINIKU (04:57:25)
4:49:37 22550 Uchida Ayaka
4:51:40 22603 Kadono Yuri
5:10:58 28656 Kato Junko
2. 15:03:21 MATSUURASANN MATSUURASANN (05:01:07)
4:40:37 27722 Miyauchi Ikumi
4:50:40 22405 Mitsui Kikyo
5:32:04 22406 Yoshida Shino
3. 16:05:24 KAKONISHI67 (05:21:48)
5:00:34 22778 Ikuta Chinatsu
5:08:40 22770 Kakiuchi Risako
5:56:10 38831 Shoji Maya
4. 16:06:17 ASAYURIKA (05:22:06)
5:22:05 29487 Harada Sayuri
5:22:06 29486 Shibuya Yurika
5:22:06 29485 Uramoto Asako
5. 16:06:49 KYOUKO (05:22:17)
5:21:45 21135 Matsumoto Asuka
5:21:46 28546 Fujii Aoi
5:23:18 27084 Yasui Yuki
6. 16:08:52 3GIRLS (05:22:58)
4:38:14 23063 Kameyama Nozomi
5:45:19 36043 Baba Suzune
5:45:19 31182 Katsuya Kei
7. 17:20:19 SHINJO (05:46:47)
5:41:01 22519 Noguchi Misa
5:43:37 22080 Mishima Iori
5:55:41 23979 Matsuoka Seria
8. 18:08:02 BONJIRI (06:02:41)
5:50:30 28528 Kubotsuka Haruka
6:08:45 29021 Kureha Suzuki
6:08:47 28468 Nonaka Minori
9. 18:21:25 sundubu~ (06:07:09)
4:32:32 28776 Narita Risa
6:08:45 28600 Karikomi Chihiro
7:40:08 34759 Takebe Mako
10. 18:33:12 hoapili 3 (06:11:04)
5:42:34 23602 Takano Mihoko
5:53:06 29984 Yamane Midori
6:57:32 35378 Takano Eriko
11. 18:48:17 YRC TOKYO (06:16:06)
6:16:05 23104 Kamano Midori
6:16:06 23101 Arakawa Ran
6:16:06 22978 Natsumi Oishi
12. 19:58:02 SAM (06:39:21)
6:26:53 38228 Kashima Mio
6:26:54 38671 Kinoshita Saori
7:04:15 38265 Sato Aomi
13. 19:59:31 YUKIYOSHI GOGO (06:39:51)
6:35:23 22715 Tani Aozora
6:35:24 28851 Matsuda Hitomi
6:48:44 30048 Yoshizuka Miharu
14. 20:37:55 peach19 (06:52:39)
5:54:45 23021 Fujimura Mayumi
6:43:42 29416 Harada Yumi
7:59:28 35493 Asano Yukari
15. 20:50:39 SBJ nohohons (06:56:53)
6:07:30 38604 Nonaka Misato
7:19:18 29558 Katsura Ami
7:23:51 23307 Uchiyama Rina
16. 21:02:07 Blouson Asami With M (07:00:43)
6:47:06 35789 Tsuruno Maho
6:47:10 38900 Endo Asami
7:27:51 30916 Yamakawa Machiko
17. 22:36:03 kaerunoko (07:32:01)
7:00:21 21549 Tachibans Rin
7:47:51 27420 Otogawa Eriko
7:47:51 27424 Otogawa Mana
18. 24:23:53 Team-Pink (08:07:58)
5:56:39 38807 Hara Yukari
6:31:40 38279 Kusadokoro Kazue
11:55:34 38307 Arai Yuuka
19. 24:51:59 team totoro (08:17:20)
8:17:17 34719 Takahashi Eri
8:17:20 34476 Shimizu Hidemi
8:17:22 34515 Tambo Sayumi
20. 25:52:25 gogoyuuchans (08:37:29)
8:37:09 29236 Yamamura Yui
8:37:38 29237 Nakamura Yuko
8:37:38 38973 Hirakawa Yasuyo
21. 27:45:25 Yokohama Kunoichi (09:15:09)
9:15:07 34080 Ishikawa Noriko
9:15:08 34085 Ishikawa Yuto
9:15:10 34082 Ishikawa Suzuka
22. 31:25:15 Team  OUDON (10:28:25)
10:28:23 31062 Kato Nanako
10:28:26 31078 Kato Rinako
10:28:26 31066 Kato Monako
Female B (女性B) 合計年齢 100~149歳
1. 12:01:09 Yellow Birds (04:00:23)
3:37:21 20349 Nakamura Yuki
3:46:48 23908 Kogure Akiko
4:37:00 23954 Takagi Risa
2. 12:43:46 AKM Smile Beauty (04:14:36)
3:39:20 22029 Chikage Asami
4:26:09 21335 Miura Momoe
4:38:17 22927 Kawashima Mikako
3. 14:28:46 MOMO2018 (04:49:36)
4:20:43 29512 Tabuchi Hiroko
4:51:02 29515 Suzuki Noriko
5:17:01 29513 Moriwake Hiroko
4. 14:58:52 Fit Girls Tokyo (04:59:38)
4:08:59 24104 Kido Azusa
5:18:11 30900 Toyota Mari
5:31:42 30847 Yamamoto Satsuki
5. 15:22:07 Triple K (05:07:23)
4:55:27 29038 Kumagai Yumeka
5:04:32 28903 Kawaguchi Naoko
5:22:08 29514 Kinugawa Yuko
6. 16:35:29 sendai-girl3 (05:31:50)
5:05:51 23837 Kanno Seiko
5:09:24 28875 Hongo Mari
6:20:14 28575 Takeda Hitomi
7. 16:35:38 Pineapples4 (05:31:53)
5:21:25 21598 Ayumi Nishi
5:37:06 30444 Kase Ayako
5:37:07 30445 Kase Yoko
8. 17:12:41 OGP (05:44:14)
5:13:16 23691 Matsuzaki Masami
5:59:42 27302 Oie Chie
5:59:43 21424 Nakazawa Nozomi
9. 17:13:38 Pineapples2 (05:44:33)
4:34:40 22314 Namatame Hiromi
5:23:19 28406 Aoyama Kiyo
7:15:39 28518 Watanabe Fusae
10. 18:15:22 HOXTUTEKANTOITE (06:05:08)
4:46:02 28159 Kawanishi Kaori
6:19:21 27627 Kitamura Yasuko
7:09:59 28083 Morikawa Mari
11. 18:16:48 Pineapples5 (06:05:36)
4:27:53 23472 Murase Nanae
6:54:27 35735 Hosono Satomi
6:54:28 35724 Matsufuji Ai
12. 19:07:31 HOSHIKO (06:22:31)
3:56:24 22609 Iwai Rie
6:14:07 22618 Tsukahara Ayako
8:57:00 24135 Sako Masumi
13. 21:02:00 Team LIBERTAD (07:00:40)
6:34:19 35023 Kaneda Megumi
6:58:00 38390 Takahashi Eri
7:29:41 34065 Bessho Miki
14. 21:48:49 Neon with M (07:16:17)
6:37:27 34645 Nakada Machiko
7:30:08 28611 Watanabe Miho
7:41:14 34732 Hirata Emi
15. 21:53:21 Mango-girl (07:17:47)
7:17:45 38122 Imamura Mitue
7:17:48 38124 Tsuchimochi Miho
7:17:48 38119 Ono Miwa
16. 22:05:34 honomara Runners' High (07:21:52)
6:23:00 35132 Nakamura Kaori
6:56:57 35548 Aiba Yuuki
8:45:37 28263 Kato Anna
17. 22:50:35 fur seals 405 (07:36:52)
7:01:53 34264 Hirai Yuko
7:54:20 34265 Kubo Yoko
7:54:22 34278 Yuasa Naomi
18. 26:16:57 marshmallow family (08:45:39)
8:12:37 38657 Yamane Nanase
8:45:47 35255 Yamane Akari
9:18:33 35254 Yamane Miyuki
19. 26:37:47 JUICYS 147 (08:52:36)
8:52:35 34453 Kageji Yoshimi
8:52:35 34662 Deguchi Yumi
8:52:37 34326 Hirao Miyuki
Female C (女性C) 合計年齢 150歳以上
1. 13:08:01 RUNRUNRUN (04:22:41)
3:49:39 22012 Sugiyama Kaori
4:37:32 22000 Miyake Masako
4:40:50 22238 Ishii Akiko
2. 13:22:12 SAKUfamily (04:27:24)
3:42:02 20195 Tsujii Mayumi
4:34:01 23341 Sato Kayoko
5:06:09 22458 Konno Yuriko
3. 14:57:33 ICHIGO (04:59:11)
4:27:14 21467 Masuzaki Teruyo
4:30:07 21618 Yanagida Takako
6:00:12 27477 Teramoto Sanae
4. 15:02:39 La'a Kea (05:00:53)
4:18:28 23584 Ito Naomi
4:26:37 24047 Okuzumi Kyoko
6:17:34 23988 Nemoto Miyuki
5. 16:40:12 Nanzan Girls OG (05:33:24)
5:30:54 28561 Maeda Masako
5:30:55 28652 Nishiwaki Akiko
5:38:23 28674 Iwasaki Haruko
6. 16:45:58 YACHIYO55 (05:35:20)
4:50:10 21674 Muto Masako
5:57:54 21141 Shimizu Kumiko
5:57:54 28020 Hasegawa Junko
7. 16:46:35 TeamSuneko-chan (05:35:32)
5:30:54 21514 Tahara Kazuko
5:33:35 3744 Nagaosa Yukie
5:42:06 28917 Morishita Fumiko
8. 16:55:52 RENAISSANCE HONOLULU TEAM (05:38:38)
4:48:40 21423 Murakami Yuka
5:28:33 29765 Sudo Kimiko
6:38:39 38562 Kobayashi Mieko
9. 16:56:43 Yokohama SAT (05:38:55)
4:17:46 23250 Saito Miki
6:00:17 28907 Aoki Kaoru
6:38:40 29408 Keiko Ikezaki
10. 16:58:37 nakayoshi (05:39:33)
4:35:45 28141 Ueda Eri
6:00:35 27283 Kawabe Tazu
6:22:17 27878 Okuto Noriko
11. 17:42:13 TEAM 158 (05:54:05)
5:45:36 27059 Kobayashi Yukiko
5:58:18 27764 Miyazawa Hitomi
5:58:19 27749 Tamura Kayoko
12. 18:16:53 TeamSIMGold-KEM (06:05:38)
5:02:54 28375 Katsuno Mayumi
6:02:56 28437 Tanobe Eiko
7:11:03 28371 Kono Keiko
13. 19:47:00 Primrose (06:35:40)
5:19:22 28036 Kitagawa Kumiko
7:12:27 28037 Ohira Tomomi
7:15:11 28962 Fukumura Yasuko
14. 19:51:58 bijinkai (06:37:20)
6:24:39 27568 Yamamoto Itsuko
6:31:33 27605 Imanishi Atsuko
6:55:46 27779 Murakami Yumiko
15. 19:59:38 nevergive up182 (06:39:53)
6:35:40 38214 Hiroshima Yoshie
6:36:31 38230 Kikuchi Mikiko
6:47:27 38215 Nemoto Hideko
16. 20:18:36 nagaragawa703 (06:46:12)
6:17:54 34032 Asai Motomi
6:39:35 27063 Kawashima Satoko
7:21:07 34026 Iwata Naomi
17. 20:39:20 BBA (06:53:07)
5:33:25 28755 Ogasawara Mutsumi
7:15:17 34721 Wada Natsuki
7:50:38 34684 Yamaki Akiko
18. 21:04:30 MADAMU CORE (07:01:30)
7:01:27 27874 Matsuda Toshie
7:01:30 27961 Dobashi Naomi
7:01:33 27941 Yamashita Tomoko
19. 21:07:16 R5050 (07:02:26)
5:46:45 22644 Kitayama Hiroko
7:28:08 35782 Agata Akemi
7:52:23 38764 Ambiru Yuko
20. 21:41:30 3OTOME (07:13:50)
6:50:17 21573 Nunomura Ritsuko
6:50:18 21630 Miyashi Junko
8:00:55 21767 Kono Mitsuko
21. 23:19:21 OBA-llerina (07:46:27)
7:46:24 35497 Taniguchi Noriko
7:46:26 35530 Koide Shinobu
7:46:31 35500 Zenko Sachiko
22. 24:09:10 Nagoya Ladies.Syachihoko (08:03:04)
7:59:46 34365 Ishii Yuko
7:59:49 38203 Torii Noriko
8:09:35 34384 Shibata Naomi
23. 24:12:46 Boa sorte 55 (08:04:16)
8:04:15 34271 Mayumi Nakayama
8:04:15 34290 Kishi Junko
8:04:16 34547 Seki Mariko
24. 24:40:02 Pua nani (08:13:21)
8:13:18 35746 Hirano Yuko
8:13:21 35752 Yamanaka Chieko
8:13:23 35750 Mizokuchi Yuko
25. 27:42:36 ALIALI (09:14:12)
9:14:11 38819 Niitsu Emi
9:14:12 39061 Watanabe Ryoko
9:14:13 38824 Ide Fumie
Mix A (男女混合A) 合計年齢 99歳以下
1. 8:55:25 246RC (02:58:29)
2:44:55 20204 Naito Yuki
2:53:41 20057 Nishimura Yoshihiro
3:16:49 20202 Naito Yurie
2. 12:12:29 HOKAN BIRDS (04:04:10)
3:42:12 20363 Kimura Yusaku
4:15:08 23809 Asanuma Minori
4:15:09 20356 Araki Ryota
3. 12:53:18 kasaderayama union (04:17:46)
3:38:02 20352 Ohara Masashi
4:20:45 23732 Suzuki Takafumi
4:54:31 3486 McCandie Tanja
4. 12:57:38 kanagawa846kai (04:19:13)
3:27:34 20318 Miki Tomohiro
4:45:02 23545 Tabata Kei
4:45:02 23586 Fukaya Takako
5. 14:25:26 hibiscus oceans (04:48:29)
3:49:52 20172 Kanazawa Kouto
5:17:47 27706 Suzuki Sanami
5:17:47 29413 Takada Saki
6. 15:21:07 EverRun Hawaii (05:07:03)
4:40:42 23536 Kitadani Tomotaka
5:08:01 23376 Kotorii Masae
5:32:24 28035 Ishijima Ken
7. 15:41:34 Wine Crazies (05:13:52)
4:58:03 22612 Suzuki Shotaroh
4:58:11 22959 Kono Shota
5:45:20 22613 Maruyama Yuki
8. 17:14:28 TEAM PICO (05:44:50)
3:28:15 20081 Yuhei Morita
6:47:09 27809 Fukushima Anna
6:59:04 30577 Shinozaki Tomohiko
9. 17:47:52 Team Hang Loose (05:55:58)
5:20:38 31171 Takashina Saki
6:13:36 31170 Takashina Akiyo
6:13:38 31172 Kitao Yujiro
10. 19:28:19 chiecyan (06:29:27)
4:01:43 13700 Hasegawa Tetsuhiro
7:43:18 22052 Wakebe Yosuke
7:43:18 22053 Tamura Mariko
11. 19:34:59 the KEY (06:31:40)
6:31:39 28124 Ota Erika
6:31:40 28103 Wada Yoshiteru
6:31:40 28079 Yashiro Kazuya
12. 19:40:50 AMK (06:33:37)
5:51:36 20372 Morikane Keigo
6:13:28 30704 Morikane Asako
7:35:46 30712 Morikane Minami
13. 20:35:23 sasakiclub1203 (06:51:48)
6:08:55 29650 Sasaki Yoshiki
7:13:14 29619 Sasaki Satomi
7:13:14 29699 Sasaki Rina
14. 21:01:02 tottoco (07:00:21)
7:00:18 21957 Oyama Soushi
7:00:22 21954 Oyama Rie
7:00:22 21956 Oyama Ritsuki
15. 22:01:20 HOKUTO (07:20:27)
5:18:06 22404 Suzuki Ryosuke
8:21:37 22419 Takaya Shizuku
8:21:37 22417 Suzuki Ayaka
16. 22:06:14 YOSHIIKE (07:22:05)
6:53:00 34545 Yoshii Kota
7:07:36 28131 Yoshii Michiyo
8:05:38 22907 Yoshii Yuka
17. 22:35:50 TEAM ISHIZAKI (07:31:57)
7:31:56 29737 Ishizaki Asami
7:31:57 29790 Sakamoto Mayu
7:31:57 23388 Nakata Hiroki
18. 28:42:36 Rims'AC ohana (09:34:12)
9:34:09 34419 Sato Nozomi
9:34:13 34421 Sato Kentaro
9:34:14 34416 Sato Tetsuya
19. 33:19:12 team oyanagi (11:06:24)
11:06:21 38757 Oyanagi Azumi
11:06:25 38760 Oyanagi Ken
11:06:26 38759 Oyanagi Ren
Mix B (男女混合B) 合計年齢 100~149歳
1. 9:19:50 team ichinoseki (03:06:37)
2:34:00 20400 Shimizu Syoichiro
3:14:18 20394 Chiba Yoshihiro
3:31:32 20402 Igarashi Keiko
2. 10:29:02 YOSHITSUNE FRENDS 2018 (03:29:41)
2:41:39 20064 Sakimoto Koji
3:21:36 20241 Kajiwara Chihiro
4:25:47 21519 Chiba Shigeru
3. 10:29:48 Team Watermelon (03:29:56)
3:11:33 603 Nakamura Motoki
3:37:56 861 Tsuchiya Nobuyuki
3:40:19 451 Iijima Hiroko
4. 11:04:00 SANNINGUMI (03:41:20)
3:13:55 20096 Dobashi Junji
3:48:36 4413 Sawada Mie
4:01:29 23400 Haruyama Akihiko
5. 11:07:33 King of Honolulu 2018 (03:42:31)
3:04:19 310 Date Hayato
3:56:37 22758 Yoshiyasu Daisuke
4:06:37 21685 Shimada Junko
6. 12:18:34 memories  55-54-34 (04:06:12)
3:45:14 21597 Inagaki Tasuku
4:13:09 21209 Yamase Michiko
4:20:11 21614 Moriyama Hideto
7. 12:29:14 HITORIGUMI-KNM (04:09:45)
3:25:49 20077 Mikami Kyohei
3:46:30 20076 Yazaki Natsumi
5:16:55 22011 Ibaraki Yoshiko
8. 12:39:21 Kona Beer Daisuki Trio (04:13:07)
3:42:55 20037 Ichinose Hiroaki
4:27:45 20082 Matsuura Shigeru
4:28:41 21365 Matsuura Mitsuko
9. 12:49:16 TEAM RIHO TEAM RIHO (04:16:26)
4:09:36 20115 Kobayashi Toshio
4:18:12 22532 Fukamizu R Riho
4:21:28 23656 Kawamura Mitsugi
10. 12:52:09 JunJinHan48 (04:17:23)
4:00:34 22394 Takeuchi Akishiro
4:01:56 20200 Yasuda Jun
4:49:39 22485 Mori Satoko
11. 13:02:44 TBRC HAWAII BRANCH (04:20:55)
3:26:58 484 Kasai Ayumu
3:46:55 20359 Saito Motoharu
5:48:51 2413 Hanawa Ryoko
12. 13:35:15 HiToRiGuMi-AKT (04:31:45)
4:06:21 20036 Yamada Kohei
4:16:33 23238 Ueda Takeshi
5:12:21 22953 Shimomura Aya
13. 13:35:43 SUB4Divers (04:31:55)
4:08:49 20197 Kamoda Tetsuya
4:36:19 20097 Chiku Naoko
4:50:35 20136 Mori Noriko
14. 13:54:25 YUZU (04:38:09)
4:01:15 23763 Shuhei Iwata
4:15:45 27813 Iwata Masanori
5:37:25 27810 Iwata Yumi
15. 14:11:18 ADACHIS (04:43:46)
3:18:45 23173 Adachi Shusuke
5:24:02 30465 Adachi Yusuke
5:28:31 29844 Adachi Kumiko
16. 14:16:49 ikinobachi (04:45:37)
3:32:57 20355 Fukutomi Shingo
5:21:55 21136 Nozumi Norihiro
5:21:57 20087 Shimoda Akiho
17. 14:49:51 Mauloa malu (04:56:37)
4:10:01 23303 Nagayasu Kaoru
4:18:36 24057 Shibuya Mitsuhiro
6:21:14 30892 Okamura Akari
18. 14:58:45 molchans (04:59:35)
4:31:26 21244 Matsubara Ayako
4:52:17 21241 Sasaki Miyuki
5:35:02 21247 Sasaki Masakazu
19. 15:00:49 TEAM  MARATHON (05:00:17)
3:02:28 20004 Tanaka Koji
5:59:02 21305 Uchiumi Sadao
5:59:19 21068 Tanaka Yoshiko
20. 15:01:42 TEAM MORES (05:00:34)
4:44:35 22399 Fujiyama Hiroshi
4:57:45 22400 Nagata Eriko
5:19:22 22396 Uchino Shigeyuki
21. 15:09:14 Otsukasan (05:03:05)
4:27:41 22391 Otsuka Hiromi
4:56:51 22402 Otsuka Naoki
5:44:42 22367 Otsuka Shingo
22. 15:22:34 Skh Mahaloha (05:07:32)
4:53:19 22086 Saegusa Seizo
5:12:05 22096 Saegusa Keiko
5:17:10 22100 Saegusa Hiroto
23. 15:27:16 MAMI JYUKU (05:09:06)
4:31:58 24114 Chiew Munwai
5:00:24 22239 Mamiya Yuka
5:54:54 22237 Mamiya Yasuhiro
24. 15:27:25 nemo and friends (05:09:09)
4:29:56 2603 Hooper Jason
5:16:54 1439 Campbell Angela
5:40:35 8000 Marshall Anna
25. 15:28:00 yukari (05:09:20)
4:23:43 21676 Sugiura Tetsuya
4:28:35 21401 Karasawa Yukari
6:35:42 27560 Sugiura Akemi
26. 15:51:36 POOHSUKAPOOHTARO (05:17:12)
4:24:31 22425 Chiba Yutaka
4:37:20 34752 Nakamura Yuri
6:49:45 35541 Nakamura Teruko
27. 16:02:15 YYY (05:20:45)
3:46:37 20286 Yoshino Yuji
4:46:36 23266 Yoshino Kenichi
7:29:02 38572 Yukie Yoshino
28. 16:12:22 The 10th anniversary infrarevo (05:24:08)
4:28:50 21951 Tanaka Takuya
5:20:13 38178 Ishii Inako
6:23:19 27836 Jindo Takamitsu
29. 16:14:59 Team KTM (05:25:00)
4:27:21 24280 Kobayashi Masakazu
5:20:09 28551 Tani Marina
6:27:29 28218 Matsushita Akiko
30. 17:12:46 Pineapples7LRC (05:44:16)
4:56:50 21053 Manabu Toyoda
5:40:52 27145 Shimegi Eden
6:35:04 23618 Hatano Yutaka
31. 17:19:54 Team AB (05:46:38)
5:26:51 21817 Sugawara Kazuki
5:34:44 21818 Sugawara Hiroshi
6:18:19 21828 Sugawara Kyoko
32. 17:36:20 Team SILK (05:52:07)
5:10:20 22233 Kimura Maiko
6:13:00 23511 Takahashi Junya
6:13:00 22347 Kimura Kotoi
33. 17:45:27 odako (05:55:09)
5:02:31 30658 Miyano Yusuke
5:02:33 30691 Miyano Yuka
7:40:23 30576 Higuchi Ayami
34. 17:54:23 AKISHIGENOBU (05:58:08)
3:50:21 21283 Sato Shigeru
7:02:01 27201 Sato Nobuko
7:02:01 27211 Sato Akira
35. 17:54:49 AI (05:58:17)
5:40:22 28522 Kinoshita Ai
5:40:23 28433 Iijima Takashi
6:34:04 27938 Shiota Tatsuya
36. 18:06:34 Team KANDA (06:02:12)
5:01:21 30374 Kanda Yasumitsu
5:31:19 30375 Kanda Risa
7:33:54 30376 Kanda Tomoko
37. 18:10:42 RUN&RUN (06:03:34)
5:39:58 23223 Ichibangase Hiroyuki
5:39:58 23249 Ichibangase Masahiko
6:50:46 27432 Murakami Noriko
38. 18:24:51 Team PADDOCK (06:08:17)
4:40:13 23119 Yokoyama Michiyuki
5:07:44 23120 Yokoyama Tamami
8:36:54 35071 Ogasawara Ayano
39. 18:24:53 tsudafamily (06:08:18)
6:05:28 31230 Tsuda Kanna
6:09:42 31231 Tsuda Shinji
6:09:43 31232 Tsuda Akino
40. 18:53:58 KAZOMARU 143 (06:18:00)
5:55:54 35742 Kazo Shotaro
5:56:27 35390 Kazo Shoko
7:01:37 35383 Maruyama Toshiko
41. 19:28:14 TANAKA FAMILY (06:29:25)
5:50:02 27960 Tanaka Hirofumi
6:35:06 27967 Tanaka Fumito
7:03:06 27964 Tanaka Toshimi
42. 19:28:17 team coco (06:29:26)
5:25:40 27465 Koyama Hitoshi
6:20:02 27462 Koyama Kazuyo
7:42:35 28148 Koyama Riko
43. 19:33:33 HAYAKAWA family (06:31:11)
6:29:57 24345 Hayakawa Eiichi
6:31:48 24343 Hayakawa Sae
6:31:48 23001 Hayakawa Yuma
44. 19:41:59 SAMURAI Rainbow (06:34:00)
3:50:06 20029 Yogo Hiroshi
7:55:56 34781 Satou Yuri
7:55:57 38432 Ohuchi Kaoru
45. 19:57:25 MiyazakiSSYMM (06:39:09)
6:25:41 39029 Miyazaki Sayaka
6:31:50 29973 Miyazaki Yumika
6:59:54 35374 Miyazaki Susumu
46. 20:06:22 Team Azuki (06:42:08)
6:10:32 30449 Shigenobu Yamato
6:46:09 30431 Shigenobu Akihiro
7:09:41 30434 Shigenobu Shinobu
47. 20:19:28 Team HERAI (06:46:30)
6:46:28 30713 Hirai Keita
6:46:30 30718 Hirai Risako
6:46:30 30719 Hirai Teruaki
48. 20:27:11 wada famiry (06:49:04)
6:33:41 28181 Wada Akemi
6:55:15 28180 Wada Tetsuya
6:58:15 35652 Wada Chinami
49. 20:32:01 T Team AMURO (06:50:41)
5:46:19 20061 Hayashi Kotaro
7:22:51 30763 Aoki Rie
7:22:51 31239 Hirose Tomomi
50. 21:04:45 REO3914 (07:01:35)
6:21:06 34922 Takato Yuka
6:59:12 34152 Takato Yusuke
7:44:27 38163 Takato Miho
51. 21:15:28 KURAWANKA KYOTO (07:05:10)
5:49:17 21375 Okamoto Reiko
7:23:13 21736 Hagihara Yuki
8:02:58 23647 Miyoshi Ryoichi
52. 21:20:26 Fam. TAKAMURO (07:06:49)
5:03:36 22917 Takamuro Hiroyuki
7:39:43 28837 Kamoshida Mitaka
8:37:07 34738 Takamuro Towako
53. 21:21:02 TAKADA (07:07:01)
7:07:00 34810 Takada Saeko
7:07:01 34811 Takada Jun
7:07:01 34809 Takada Kenichi
54. 21:28:28 KANREKI OMEDETOU (07:09:30)
7:09:29 35125 Minami Yusuke
7:09:29 35124 Minami Fujiko
7:09:30 35122 Minami Hiroko
55. 21:31:46 KINCHANZ (07:10:36)
5:35:51 29035 Kanata Yoshiki
7:57:57 38451 Kanata Shigehiko
7:57:58 38453 Kanata Akiko
56. 21:52:31 HANANEKO (07:17:31)
7:17:30 28585 Kaneko Takeshi
7:17:30 34670 Hanazato Sakimi
7:17:31 28098 Hanazato Makoto
57. 22:04:22 sakai (07:21:28)
7:21:26 28947 Sakai Yukinori
7:21:28 28743 Kon Hiromitsu
7:21:28 28739 Miura Etsuko
58. 22:12:21 Kapal-a MRK (07:24:07)
5:16:49 21098 Hishinuma Mizue
8:27:46 21621 Watanabe Ryo
8:27:46 21388 Watanabe Katsuya
59. 22:18:14 GAGA (07:26:05)
7:19:45 35471 Kiwada Etsuko
7:23:16 34057 Kiwada Kazuo
7:35:13 38010 Kiwada Momoka
60. 22:55:37 Monday-ClassG (07:38:33)
7:34:39 35961 Hazama Koichi
7:40:29 34457 Hoshiba Hiromi
7:40:29 35988 Kawamura Tomoko
61. 23:17:06 SAMURAI Blue (07:45:42)
7:40:27 35598 Shibata Hirohide
7:40:43 38871 Shibata Rika
7:55:56 34672 Nagai Miho
62. 24:08:36 Team Yumiko (08:02:52)
7:02:00 28455 Niiyama Koki
7:22:40 28392 Nakahara Yumiko
9:43:56 29951 Hayato Kitashiro
63. 24:38:36 Yume-ippai  2018 (08:12:52)
6:29:15 35625 Nishizato Koto
7:11:31 29051 Hayashi Miho
10:57:50 38148 Kato Mitsuru
64. 24:39:53 HISANOs (08:13:18)
8:13:17 30519 Hisano Yasutaka
8:13:18 30517 Hisano Takaya
8:13:18 30518 Hisano Naoko
65. 24:51:24 sky aqua (08:17:08)
8:11:14 27983 Aoyagi Keita
8:17:58 34311 Aoyagi Masako
8:22:12 28290 Matsumaru Mitsuko
66. 25:35:33 Tateishi Carl Family (08:31:51)
7:45:11 29709 Tateishi Eiji
8:55:06 35192 Tateishi Yoshiko
8:55:16 35291 Tateishi Chika
Mix C (男女混合) 合計年齢 150歳以上
1. 10:33:00 Heartful RC (03:31:00)
3:19:11 382 Futaki Akihiko
3:26:01 20382 Tabata Yosuke
3:47:48 914 Yamazawa Yoko
2. 10:45:02 Tatetoru No I (03:35:01)
3:21:04 20104 Osanai Jun
3:29:41 20124 Inoue Chizuru
3:54:17 20013 Nakamura Masahiko
3. 11:54:18 ACAI BOWL (03:58:06)
3:40:42 376 Fujimura Satomi
3:40:55 627 Onishi Atsushi
4:32:41 509 Kubo Ichiro
4. 12:23:50 TEAM AQUA (04:07:57)
3:53:01 23909 Ishizu Yayoi
4:13:36 21439 Narimatsu Shuji
4:17:13 22885 Takahashi Taro
5. 12:34:21 Gutaro (04:11:27)
3:24:36 20174 Mori Hidefumi
4:34:52 20366 Ishikawa Megumi
4:34:53 20365 Ishikawa Hiroyuki
6. 12:41:19 EXCELLENT TSURUGA (04:13:47)
3:52:41 21419 Katsube Hideo
4:22:15 23646 Hashizume Fumio
4:26:23 21007 Takagi Yumi
7. 13:04:17 SYSA163  SYSA163 SYSA163 (04:21:26)
3:28:38 20122 Yamada Shie
4:16:20 21921 Anzai Seiichi
5:19:19 20319 Suzuki Yuji
8. 13:24:15 SMILEY (04:28:05)
3:47:10 21606 Masuda Naoki
3:53:22 21036 Takano Yumi
5:43:43 22782 Kazama Akihiro
9. 13:57:19 KONAMITAKASAKI (04:39:07)
4:34:47 22491 Miyazaki Izumi
4:34:53 20218 Yanase Tetsutaro
4:47:39 22332 Shoyama Takako
10. 13:58:58 USAMIRC-ASTON (04:39:40)
3:39:41 20199 Abe Kazue
4:36:03 24348 Fukunaga Takayuki
5:43:14 21474 Takahashi Yasuo
11. 14:20:34 team TERASHIMA (04:46:52)
4:27:08 22261 Sueyoshi Kanako
4:33:41 22733 Terashima Masaaki
5:19:45 28667 Eto Jun
12. 15:10:15 Team Ebisu (05:03:25)
4:34:20 24231 Izumi Chika
5:11:12 23823 Shouji Hiroyuki
5:24:43 23831 Katayama Shigekazu
13. 15:20:12 ohana shizuoka (05:06:44)
5:03:22 21062 Ozawa Ryo
5:03:43 21848 Sakma Atsuumi
5:13:07 21850 Sakuma Akiko
14. 15:35:53 ALOHA 1416 (05:11:58)
4:53:25 23654 Suzuki Masami
5:05:27 21152 Sekiya Koichi
5:37:01 23653 Suzuki Yayoi
15. 15:43:09 TANTAN (05:14:23)
4:45:08 21815 Honda Nariko
4:50:17 21352 Honda Akira
6:07:44 21566 Takada Tamiko
16. 15:55:47 yym yym  YYM (05:18:36)
4:02:03 24279 Yoshitome Mika
5:20:18 21888 Satou Yoshiharu
6:33:26 24228 Segawa Masako
17. 16:05:03 team taniguchi (05:21:41)
4:54:36 21570 Sasaki Hiromi
5:01:24 21297 Ono Hiromi
6:09:03 27555 Sugimoto Naokazu
18. 16:14:54 abashiri#nipone (05:24:58)
4:38:42 20390 Sasaki Hiromi
4:38:43 24115 Sasaki Hideaki
6:57:29 23443 Tanaka Kiyohito
19. 16:19:57 TEAM SQ (05:26:39)
4:17:16 22113 Saito Takayuki
5:07:07 28025 Matsuo Koji
6:55:34 28029 Matsuo Tsuyako
20. 16:26:51 Team Goshi-goshi (05:28:57)
5:10:28 28082 Yasuda Tsuyoshi
5:18:49 28072 Yasuda Hiromi
5:57:34 28725 Tashima Mayumi
21. 16:48:01 SHIROI BBQ (05:36:01)
4:56:52 28203 Hirota Reiko
5:37:26 28494 Ishidoh Masanobu
6:13:43 28469 Ishidoh Rumiko
22. 16:53:32 The Kono (05:37:51)
4:54:36 34229 Kono Kento
5:52:39 34035 Kono Naoshi
6:06:17 34036 Kono Reiko
23. 17:36:13 Happachan (05:52:05)
5:13:22 24118 Watanabe Keisuke
5:50:47 22374 Morita Haruo
6:32:04 22377 Morita Megumi
24. 17:36:21 INOUE FAMILY (05:52:07)
4:37:17 31362 Inoue Akiha
5:34:05 31358 Inoue Koji
7:24:59 31357 Inoue Kiyoe
25. 18:10:27 2 wAHINE AND A BLOKE (06:03:23)
3:09:29 303  CREAMER DAVID
7:28:35 6557 DAVIES MARGARETKeisuke
7:32:03 6443 CLEARY WINIATA
26. 18:26:33 Apollo Senior Powers (06:08:51)
4:55:51 35473 Kobayashi Seiko
5:23:38 35472 Kobayashi Shinya
8:07:04 34131 Tashiro Koichi
27. 18:59:45 HOOSIERS (06:19:55)
5:54:13 27173 Nozawa Tomoko
6:28:56 27163 Nozawa Yoshihiro
6:36:36 27205 Nozawa Akane
28. 19:08:30 takekoputar (06:22:50)
6:22:49 35934 Mitani Hitoshi
6:22:50 35935 Hoshikawa Satomi
6:22:51 21211 Takada Ryoichi
29. 19:09:02 TOKINO HONOLULU 2018 (06:23:01)
6:23:00 34775 Ikuta Etsuyo
6:23:00 29660 Tamura Masako
6:23:02 28877 Gushiken Koyu
30. 19:17:59 HirokoMocchi (06:26:00)
4:04:21 24079 Mochizuki Ryusei
6:47:59 30926 Mochizuki Ikuko
8:25:39 38222 Suzuki Hiroko
31. 19:20:49 yuzu-rc (06:26:57)
5:34:07 21564 Suto Masaaki
6:32:52 27697 Toriumi Hideaki
7:13:50 27438 Suto Kazue
32. 19:22:23 KONAMI Honolulu Top Runners (06:27:28)
5:30:23 21990 Matsui Seiichi
6:55:58 22811 Nakamura Yumiko
6:56:02 29019 Hirakawa Hiroe
33. 19:24:13 FUJIKAWA (06:28:05)
6:18:00 22576 Fujikawa Ryosuke
6:24:13 22309 Fujikawa Tomoko
6:42:00 22328 Fujikawa Kazuyoshi
34. 19:40:23 Teams Syonan Wani (06:33:28)
6:15:31 35651 Hatano Hitomi
6:15:32 30532 Horii Kazuji
7:09:20 35664 Takahashi Syuji
35. 19:46:21 team taguchi167 (06:35:27)
5:56:11 29478 Taguchi Miki
6:55:04 29329 Taguchi Seiko
6:55:06 29330 Taguchi Kikue
36. 19:50:16 TEAM 1000fall (06:36:46)
4:24:53 21145 Taira Chiaki
7:42:41 24212 Sasaki Hidenori
7:42:42 24214 Sasaki Yumi
37. 20:14:13 cats lovers (06:44:45)
6:44:34 35992 Hirata Hiroshi
6:44:47 31200 Tanii Akiko
6:44:52 31212 Hirata Mariko
38. 20:20:18 TEAM SENGAWA (06:46:46)
6:46:45 28844 Fujita Setsuko
6:46:46 28842 Funayama Tomoko
6:46:47 31204 Fujita Mitsuaki
39. 20:21:24 OBAZY 2018 (06:47:08)
6:28:19 28115 Yazawa Kiyohiko
6:28:20 28116 Yazawa Mina
7:24:45 27392 Unoki Keiko
40. 20:34:18 NAORINS (06:51:26)
6:51:26 29298 Yui Harumi
6:51:26 29312 Yui Kazuhiko
6:51:26 34994 Ikuta Naoki
41. 20:40:47 TOP RUUNERS (06:53:36)
6:50:20 27604 Ishii Yoshiko
6:50:22 27601 Ishii Tsutomu
7:00:05 27613 Yazawa Masako
42. 21:01:38 MARUKI ACCOUNTING OFFICE (07:00:33)
4:39:35 23542 Maruki Akimichi
7:13:30 35525 Miyamoto Miho
9:08:33 38665 Maruki Kosuke
43. 21:02:40 TEAN SWAN (07:00:54)
3:54:13 20114 Iwasaki Masaaki
8:34:13 22710 Ando Takaharu
8:34:14 28852 Ando Noriko
44. 21:05:42 KIDOU-KE KIDOU-KE (07:01:54)
6:35:06 22817 Imamura Yumiko
6:35:08 30027 Kido Sakae
7:55:28 29771 Kido Hisao
45. 21:11:51 GBB186 (07:03:57)
6:50:43 29602 Kojima Tomie
6:56:43 29677 Sakamoto Akiko
7:24:25 29591 Kojima Takao
46. 21:57:25 team yw (07:19:09)
5:58:42 34451 Watanabe Yuta
6:38:08 34443 Watanabe Yasushi
9:20:35 38231 Watanabe Yumiko
47. 22:12:39 KULIA188 (07:24:13)
6:31:03 28853 Hirata Kyoko
7:50:48 28748 Kanamoto Setsuko
7:50:48 28756 Kanamoto Masanori
48. 22:18:23 Sasaki Family (07:26:08)
5:58:22 34674 Sasaki Nao
7:04:10 34681 Sasaki Shugo
9:15:51 34679 Sasaki Michiyo
49. 22:27:50 LEON (07:29:17)
5:40:46 23140 Rikihisa Hiroki
8:23:25 34387 Mori Takehito
8:23:39 34388 Mori Sugako
50. 22:29:00 TOSAKA AUTO SERVICE (07:29:40)
6:18:41 28532 Tosaka Tadashi
7:29:06 34599 Tosaka Toshiko
8:41:13 34598 Tosaka Yukiyoshi
51. 22:36:27 Team Michiko (07:32:09)
4:34:51 22642 Saito Yuichiro
7:48:37 34198 Yamauchi Junko
10:12:59 38060 Onishi Michiko
52. 22:59:15 shiroshiro (07:39:45)
6:15:45 21600 Yamazaki Shiro
8:21:45 22200 Hachisuka Michiyo
8:21:45 23232 Ikura Naomi
53. 23:12:44 RUNRUN-OKAWA (07:44:15)
6:46:51 23840 Kii Atsuko
7:20:23 24081 Yamanaka Shigeyuki
9:05:30 35080 Shingai Eiko
54. 24:20:46 GUDAGUDA (08:06:56)
7:27:42 35264 Uozumi Yumiko
7:53:53 35265 Uozumi Yasuyuki
8:59:11 38699 Nagata Tomiko
55. 24:30:37 shimichan (08:10:13)
8:10:12 35145 Saito Hatsuko
8:10:12 38595 Saito Ayako
8:10:13 35144 Saito Masayuki
56. 25:02:16 MORIKUBO FAMILY (08:20:46)
6:17:13 27300 Morikubo Yasuhiro
9:22:31 38040 Morikubo Shigenobu
9:22:32 38039 Morikubo Kazue
57. 26:20:02 Ascutney Vermont 2018 (08:46:41)
8:37:28 28357 Suzuki Fumiko
8:37:53 28355 Suzuki Fujio
9:04:41 28453 Zhang Xuefeng
58. 26:34:00 team genkijirushi (08:51:20)
8:51:17 38137 Kajita Osamu
8:51:21 38132 Kajita Akemi
8:51:22 38136 Kajita Hisako
59. 26:37:44 JUICYS 191 (08:52:35)
8:52:32 27272 Morisaki Sawako
8:52:36 27266 Morisaki Tetsuo
8:52:36 34293 Yoshimura Hiromi
60. 27:05:11 kumamon (09:01:44)
8:55:56 34630 Shono Taisuke
9:04:20 38343 Shono Yoshiko
9:04:55 38586 Matsuura Tadashi
 

ホノルルマラソン ニュースレター(無料)に登録して最新情報をゲット

 
 

ニュースレター(無料)にご登録いただくと「ホノルルマラソン」および
「ホノルルハーフマラソン・ハパルア」大会最新情報をいち早くお届けします

 

ニュースレターに登録

 

ニュースレター メールアドレス変更・登録解除はこちら

         

Major Sponsor

             

Supporting Sponsors